• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước!

Huyện Krông Nô tổ chức Lễ Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” và nhận thức rõ những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển bền vững của địa phương trong nỗ lực chung tay ...

Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí, phục vụ lợi ích chung của tỉnh

"Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin trên mọi mặt vấn đề cho các cơ quan báo chí, phục vụ lợi ích chung, vì sự phát triển của tỉnh; Đồng thời chấn chỉnh tình trạng “ban phát” thông tin, tránh né báo chí" - Đây ...

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Nô tiếp tục chỉ đạo thực hiện cho vay các chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Với mục tiêu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Trong thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Krông Nô đã tích cực, chủ động phối hợp với ...

Tuyên truyền 80 năm ra đời " Đề cương Văn hóa Việt Nam" 1943-2023 - một di sản văn hoá quý báu của dân tộc Việt Nam!

Đúng 80 năm về trước, tháng 2/1943, Đề cương Văn hoá Việt Nam - Văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn hoá, văn nghệ do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Cho đến nay, giá trị và tính ...

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Krông Nô: Gửi tiền tiết kiệm qua điểm giao dịch – Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Bám sát văn bản số 213-CV/HU ngày 23/9/2021 của Thường trực Huyện ủy Krông Nô về “việc huy động tiết kiệm vì người nghèo”. Thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Nô đã phối hợp với Hội ủy thác huyện, các đơn vị xã, thị trấn thực hiện huy ...

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Theo Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cụ thể như ...

ĐẮK NÔNG: QUẢNG BÁ DU LỊCH THÔNG MINH TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ - ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN

Được sự hỗ trợ của Tập đoàn Viettel, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông đã đưa vào vận hành thử nghiệm Hệ thống du lịch thông minh của tỉnh Đắk Nông tại địa chỉ: https://dulich.daknong.gov.vn/   Cổng thông tin du lịch tỉnh Đắk NôngCổng ...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÁC NHIỆM VỤ LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2022; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Chiều ngày 05/01/2023. Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 các cơ quan, đơn vị khối văn hóa – xã hội gồm Văn hóa và Thông tin, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế, ...

Thông báo Danh sách Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (tính đến ngày 01/12/2022)

Ngày 05/12/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông đã ban hành Thông báo số 75/TB-STTTT về việc Thông báo Danh sách Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk ...
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 707
Năm 2023 : 829.623
Website huyện