BÁO CÁO Kết quả điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023

Triển khai Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 24/8/2023 của UBND huyện Krông Nô về việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Krông Nô năm ...

Phiếu khảo sát Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Nhằm triển khai Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND huyện Krông Nô về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2023; Nhằm xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ ...

Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện và cấp xã trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023

Nhằm triển khai Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND huyện Krông Nô về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2023; Ngày 24/8/2023, UBND huyện Krông Nô ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND về việc ...
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 782
Năm 2024 : 664.460
Website huyện