Tuyên truyền kỷ niệm 120 Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024).

   Với mục đích tuyên truyền và tri ân công lao, những cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêunước, khơi dậy lòng tự hào, ...

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)

 Hội nghị Giơnevơ (Thụy Sỹ) năm 1954 bàn về lập lại hòa bình ở Đông Dương (Ảnh tư liệu)Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng và xã hội giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt ...

Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)

          Ngày 26/02/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024).Theo đó, ...

BAN TUYÊN GIAO HUYỆN UỶ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP

 BAN TUYÊN GIAO HUYỆN UỶ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở tiến tới ...

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

             Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Krông Nô đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai việc Hưởng ứng  tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII        Nhằm giúp cán bộ, đảng ...

Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hướng dẫn  Công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Cuộc thi sáng tác “ Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”

           Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/4/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Cục C10 (Bộ Công ...
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 728
Năm 2024 : 653.766
Website huyện