• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước!
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 4 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra huyện Lĩnh vực Giải quyết tố cáo Đã có hiệu lực
3. Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Thanh tra huyện Thanh tra , Lĩnh vực Giải quyết tố cáo Đã có hiệu lực
2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Thanh tra huyện Thanh tra , Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại Đã có hiệu lực
1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Thanh tra huyện Thanh tra , Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại Đã có hiệu lực