• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước!
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Tiếp nhận tại và trả kết quả giải quyết tại Phòng Nông nghiệp & PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Đã có hiệu lực