Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 2 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
2. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Dân tộc Lĩnh vực Dân Tộc , Người có uy tín Đã có hiệu lực
1. Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Dân tộc Lĩnh vực Dân Tộc , Người có uy tín Đã có hiệu lực