Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tiếp công dân huyện Krông Nô năm 2024

Thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện. Ngày 29/12/2023, Văn phòng HĐND&UBND huyện Krông Nô đã ban hành Thông báo số 145/TB-VP về việc Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ ...
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 869
Năm 2024 : 678.841
Website huyện