Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
762/QĐ-UBND Quyết định Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông 26/04/2022
1445/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống covid-19 cho đối tượng cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19, người được cách ly chi trả và người nhập cảnh 13/09/2021
611/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 11/06/2024
05/2024/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm;cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông 12/03/2024
201/QĐ-UBND Quyết định về việc ủy quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ,công chức,viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12/03/2024
151/QĐ-UBND Quyết định công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa 20/02/2024
04/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 20/02/2024
92/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Đăk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phận năm 2023 14/02/2024
38/STTTT Cảnh báo giả danh cán bộ công chức, lãnh đạo các cấp 11/01/2024
28/2023/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định, chỉ thị không còn phù hợp do UBND tỉnh Đăk Nông ban hành 04/10/2023
885/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 25/07/2023
2126/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Nô 16/12/2022
2074/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 12/12/2022
75/TB-STTTT Thông báo Danh sách Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (tính đến ngày 01/12/2022) 06/12/2022
1725/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 26/10/2022
1704/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/10/2022
260/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp 05/05/2022
202/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch giao rừng năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Nô 26/01/2022
75/TB-UBND Thông báo: Tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021 25/10/2021
1258/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt sanh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 19/09/2021
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 710
Năm 2024 : 678.868
Website huyện