• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước!

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Sáng ngày 23/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác phòng, chống tội phạm.

Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP

Ngày 01 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ ...

Krông Nô quyết tâm giành thắng lợi vụ hè thu

Xác định vụ hè thu có ý nghĩa quan trọng của năm, huyện Krông Nô đã chủ động xây dựng kế hoạch, yêu cầu các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và nông dân triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất để đạt hiệu quả cao.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ IV

Ngày 17/4/2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp ...

Krông Nô tập trung xây dựng các sản phẩm OCOP

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Krông Nô đã lựa chọn những loại sản phẩm đặc trưng trên địa bàn tập trung hình thành vùng nguyên liệu để đầu tư sản xuất, chế biến, quảng bá, xúc tiến thương mại...
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 27
Hôm nay : 738
Năm 2023 : 827.693
Website huyện