NỀN NÔNG NGHIỆP HUYỆN NỖ LỰC PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO, ĐỒNG THỜI, TẬN DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Đối với huyện thuần nông như Krông Nô thì việc chuyển đổi số càng có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hóa, mở ra cơ hội ...

UBND huyện Krông Nô tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, lập hồ sơ và lưu trữ điện tử

Triển khai Kế hoạch số 283/KH-UBND, ngày 30/10/2023 của UBND huyện về việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023. Ngày 16/11/2023, UBND huyện phối hợp Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn ...

KRÔNG NÔ PHẤN ĐẤU 100% HỘ DÂN SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ TRONG CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Theo kế hoạch đến năm 2024, huyện Krông Nô phấn đấu 100% hộ dân trên địa bàn huyện, với khoảng hơn 18 nghìn hộ sử dụng ví điện tử trong các khoản thanh toán phí sử dụng điện và nước sinh hoạt.Để đảm bảo mục tiêu trên chính quyền các địa phương phối ...

Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các ...

Các văn bản triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Các văn bản triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hànhThực hiện Kế hoạch số 466/KH-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến ...
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2.442
Hôm nay : 798
Năm 2023 : 919.471
Website huyện