NỀN NÔNG NGHIỆP HUYỆN NỖ LỰC PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO, ĐỒNG THỜI, TẬN DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Đối với huyện thuần nông như Krông Nô thì việc chuyển đổi số càng có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hóa, mở ra cơ hội ...

UBND huyện Krông Nô tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, lập hồ sơ và lưu trữ điện tử

Triển khai Kế hoạch số 283/KH-UBND, ngày 30/10/2023 của UBND huyện về việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023. Ngày 16/11/2023, UBND huyện phối hợp Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn ...
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 718
Năm 2024 : 676.898
Website huyện