Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 27 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) Phòng Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực Môi trường Đã có hiệu lực
Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Lĩnh vực Môi trường Đã có hiệu lực
22. Tách thửa hoặc hợp thửa đất 62da4ebe2a50510bd8024a32 UBND cấp huyện Tài nguyên và Môi trường , Lĩnh vực Đất đai Đã có hiệu lực
21. Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Tài nguyên và Môi trường , Lĩnh vực Đất đai Đã có hiệu lực
20. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích ..sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất;..... 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Tài nguyên và Môi trường , Lĩnh vực Đất đai Đã có hiệu lực
19. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Tài nguyên và Môi trường , Lĩnh vực Đất đai Đã có hiệu lực
18. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Tài nguyên và Môi trường , Lĩnh vực Đất đai Đã có hiệu lực
17. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất LẦN ĐẦU 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Tài nguyên và Môi trường , Lĩnh vực Đất đai Đã có hiệu lực
16. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Tài nguyên và Môi trường , Lĩnh vực Đất đai Đã có hiệu lực
15. Xoá Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Chi nhánh Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện Tài nguyên và Môi trường , Lĩnh vực Đất đai Đã có hiệu lực
14. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý 62da4d35a5a3fbac400ddd63 UBND cấp huyện Tài nguyên và Môi trường , Lĩnh vực Đất đai Đã có hiệu lực
13. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 62da4d35a5a3fbac400ddd63 UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Phòng Tài Nguyên, UBND cấp huyện. Tài nguyên và Môi trường , Lĩnh vực Đất đai Đã có hiệu lực