• :
  • :
Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt và 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công!
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tại Một cửa điện tử Sở Thông tin và Truyền thông , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực