Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 7 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
8. Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
7. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
6. Gia hạn giấy phép xây dựng công trình 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
5. Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV, và nhà ở riêng lẻ 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
4. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
3. Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý. 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
2. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng , Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực