Giấy mời - Tài liệu Hội nghị Giao ban Thường trực HĐND hai cấp huyện, xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND huyện Krông Nô về việc tổ chức Hội nghị Giao ban Thường trực HĐND hai cấp (huyện, xã) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị vào lúc 08h00, ngày 25/10/2022 ...

Giấy mời - Tài liệu Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND huyện. Thời gian: 08h00 ngày 18/8/2022 tại Hội trường UBND huyện

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/62015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. Thường trực HĐND huyện Krông ...
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 811
Năm 2024 : 678.783
Website huyện