Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 11 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cơ sở trợ giúp xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Đã có hiệu lực
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Cơ sở trợ giúp xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Đã có hiệu lực
9. Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 62da4d35a5a3fbac400ddd63 phòng Lao động TB&XH Lao động - Thương binh và Xã hội , Lĩnh vực Người có công Đã có hiệu lực
8. Giải quyết trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Lao động - Thương binh và Xã hội , Lĩnh vực Người có công Đã có hiệu lực
7. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Sở LĐTB&XH Phòng LĐTB&XH Lao động - Thương binh và Xã hội , Lĩnh vực Lao động Đã có hiệu lực
6. Quy trình Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân khi thương 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Lao động TB&XH Lao động - Thương binh và Xã hội , Lĩnh vực Người có công Đã có hiệu lực
5. Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Cơ sở trợ giúp xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Đã có hiệu lực
4. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Đã có hiệu lực
3. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Đã có hiệu lực
2. Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện 62da4d35a5a3fbac400ddd63 Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Đã có hiệu lực
1. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 62da4ebe2a50510bd8024a32 Cơ sở trợ giúp xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Đã có hiệu lực