3. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện

Trực tuyến, Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Nghị định 78/2015/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lện, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả –UBND cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ, hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy hẹn trả kết quả cho người nộp và chuyển hồ sơ về cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện giải quyết.


- Khi nhận đầy được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện  đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc và cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh. 

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
- Thông báo tạm ngừng kinh doanh (gửi bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh) - Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC