• :
  • :
Chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)

6. Quy trình Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân khi thương

Cơ quan ban hành 62da4d35a5a3fbac400ddd63
Số hồ sơ 1
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội , Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện Phòng Lao động TB&XH
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định cấp có thẩm quyền.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thihành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ. Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Bước 1. Hồ sơ Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân khi thương binh, bệnh binh từ trần quy định tại mục 5.2, được nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.

Bước 2. Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ (kê khai đầy đủ và đúng theo qui định): Tiếp nhận và viết Giấy biên nhận hồ sơ

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định tại mục 5.2.

Bước 3. Chuyển hồ sơ về phòng LĐ-TB&XH giải quyết.

Bước 4. Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp, cần giải trình hoặc yêu cầu bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 05 ngày kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

Bước 5. Soạn thảo văn bản, lập danh sách, trình lãnh đạo xét duyệt hồ sơ.

Bước 6. Kiểm tra nội dung văn bản đề xuất.

-       Nếu đồng ý: ký duyệt văn bản.

Nếu không đồng ý: Quay lại bước 2.

Bước 7. Lãnh đạo phòng phê duyệt văn bản, danh sách, chuyển hồ sơ về Sở Lao động – TB&XH xem xét giải quyết.

Bước 8. Chuyên viên Phòng Lao động TB&XH tiếp nhận kết quả trợ cấp ưu đãi đối với người có công vào Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Bước 9. Trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.

Bước 10. Trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (Mẫu TT1); - Bản sao Giấy chứng tử; - Hồ sơ của người có công với cách mạng; - Bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân - Công văn, danh sách đề nghị của UBND xã.
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC