7. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở LĐTB&XH Phòng LĐTB&XH
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định trợ cấp
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Pháp lệnh ngwoif có công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Theo quy định

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
theo quy định
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC