• :
  • :
Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01/01/2004-01/01/2024) - Đảng bộ và Nhân dân huyện Krông Nô ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

6. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Cơ quan ban hành 62da4d35a5a3fbac400ddd63
Số hồ sơ 1
Lĩnh vực Lĩnh vực Công thương , Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết Trực tiếp 7 Ngày Trực tuyến 7 Ngày Dịch vụ bưu chính 7 Ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí Số: 87/2018/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.

2.  Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

3. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;
Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;