• :
  • :
Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01/01/2004-01/01/2024) - Đảng bộ và Nhân dân huyện Krông Nô ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!
Câu hỏi:
Căn Cước Công Dân
Nội dung:

Xin chào cân bộ!

Tôi xin phép hỏi về thời gian nhận lại cccd của chính mình.

Tôi làm cccd vào ngày 26/11/2022 thì không biết mình sẽ được nhận vào khi nào?

Mong có thư hồi đáp, xin chân thành cảm ơn!

 

Người gửi: TRẦN VĂN VĨ
Địa chỉ: 149 - Nam hiệp - Tỉnh Đắk Nông - Huyện Krông Nô - Xã Nam Đà
Trả lời:
  • Khi có kết quả thì Công an xã nơi bạn sinh sống, cư trú sẽ thông báo bạn đến nhận.

    14/02/2023  |  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ đã phản hồi