HUYỆN KRÔNG NÔ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CCHC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015- NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

 

Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 872
Năm 2024 : 653.031
Website huyện