• :
  • :
Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

TRAO ĐỔI PHỎNG VẤN GIỮA ÔNG NGUYỄN VĂN THẮNG PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ KHU VỰC CƯ JÚT - KRÔNG NÔ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC THUẾ

 

Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.049
Năm 2023 : 639.321
Website huyện