Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tiếp công dân huyện Krông Nô năm 2023

Căn cứ vào quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện, Ngày 30/12/2022, Văn phòng HĐND&UBND huyện Krông Nô đã ban hành Thông báo số 142/TB-VP về việc Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ ...
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 850
Hôm nay : 981
Năm 2023 : 920.755
Website huyện