• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả đợt 1 tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

           Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được tiến hành vào ngày 23-5-2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Huyện Krông Nô đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc để phát huy tinh thần làm chủ, trách nhiệm, tích cực tham gia, lựa chọn và bầu được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta nói riêng; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số: 39/KH-UBND ngày 25/02/2021 về Kế hoạch truyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công văn số 257/UBND-VHTT ngày 22/02/2021 về việc thực hiện tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công văn số 365/UBND-VHTT ngày 04/3/2021 về việc tăng cường tuyên truyên công tác bầu cử; Công văn số 28/VHTT ngày 31/3/2021về công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật bầu cử UBND huyện ban hành Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 19/HĐPH ngày 28/01/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; Công văn số 495/HĐPH-PTP ngày 24/3/2021 về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

 

Ảnh: Trang trí trụ sở Uỷ ban bầu cử huyện Krông Nô

 

Kết thúc đợt tuyên truyền đợt 1 đã tổ chức 12 Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được sửa đổi, bổ sung năm 2019 và các văn bản liên quan tại 11 xã và 01 thị trấn với gần 1.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã; Bí thư, Phó bí thư chi bộ; Trưởng, Phó thôn, bon, buôn; Trưởng, phó các chi hội, đoàn thể, ….. tham dự. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các văn bản liên quan được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Tổ chức cấp phát Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân (24 cuốn sách) và trên 300 quyển Bản tin tư pháp Đắk Nông (Số 130, Qúy I/2021)

Ngoài việc tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phòng Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền tập trung vào những nội dung quan trọng như:  Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Giới thiệu nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội.

{

Ảnh: Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện

 

Thông qua Hội nghị, đã lồng ghép quán triệt nội dung cơ bản Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nma đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 cho đối tượng là Đảng viên. Thực hiện 16 chuyên mục tuyên truyền bầu cử: Tuyên truyền Chỉ thị số 51 – CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng bầu cử quốc gia; Luật tổ chức Quốc hội; Luật tổ chức chính quyền địa phương. Tổng số tin, bài: 96 tin, bài; Tổng thời lượng phát sóng: 8 giờ. Đài truyền thanh các xã biên soạn các nội dung tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của đơn vị, thường xuyên thu phát sống của đài truyền thanh huyện, tỉnh, thời lượng phát sóng buổi sáng từ 04 giờ 45 phút đến 06 giờ 00 phút, chiều từ 17 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút.

Tiến hành tuyên truyền cổ động trực quan về cuộc bầu cử dưới hình thức tranh cổ động, khẩu hiệu, panô, áp phích; tổ chức hoạt động thông tin lưu động tuyên truyền tại các buổi họp khu dân cư, sinh hoạt chi bộ…; các trạm truyền thanh ở các điểm bầu cử để tuyên truyền về các hoạt động của bầu cử. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND diễn ra sôi nổi trên toàn quốc, qua đó gây được sự chú ý của các tầng lớp nhân đân trên địa bàn huyện. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử tại địa phương; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của Nhân dân ta. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

 


Nguồn:Ủy ban bầu cử Huyện Krông Nô Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 739
Năm 2021 : 658.900
Website huyện