A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những quy định cơ bản về thủ tục hành chính và việc tiếp nhận thủ tục hành chính mà công dân cần biết.

1. Thủ tục hành chính là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính thì “Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức”.

Như vậy, thủ tục hành chính quy định các bước tiến hành, quy trình, cách thức thực hiện của công dân khi có nhu cầu giải quyết một công việc cụ thể và của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Khi thực hiện thủ tục hành chính, công dân cần phải nộp hoặc xuất trình các loại giấy tờ theo quy định cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Thủ tục hành chính được quy định để các cơ quan Nhà nước có thể thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước và thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức có thể dễ dàng thực hiện được quyền công dân của mình.

Đối với mỗi tiêu chí khác nhau mà thủ tục hành chính được phân thành các loại khác nhau. Chẳng hạn:

- Phân chia theo lĩnh vực thì có thủ tục hành chính về hộ tịch (ví du: Thủ tục đăng ký khai sinh, thủ tục đăng ký khai tử, thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục chứng thực (hay còn gọi là công chứng)...), thủ tục về kinh doanh thì có thủ tục đăng ký hộ kinh doanhthủ tục phá sản...); thủ tục về đất đai như thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thủ tục xóa thế chấp quyền sử dụng đất, thủ tục đăng ký biến động đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất…

- Nếu căn cứ theo thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước thì có thủ tục hành chính cấp xã, thủ tục hành chính cấp huyện, thủ tục hành chính cấp tỉnh.

                 

2. Cách thức để công dân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP thì công dân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng các cách thức như sau:

Cách thứ nhất: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa: Là công dân mang hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc cấp huyện hay còn gọi là Bộ phận Một cửa để nộp hồ sơ.

Cách thứ 2. Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật. Tức là gửi hoặc nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua đường Bưu điện.

Cách thứ 3. Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Một trong những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa là “Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Như vậy, các trường hợp cán bộ, công chức nhận hồ sơ thủ tục hành chính của công dân nhưng không có phiếu hẹn ngày trả kết quả, không có giấy biên nhận hồ sơ là sai quy định (trừ những trường hợp có quy định khác). Do đó, khuyến cáo công dân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính hãy đến trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công để tăng tính công khai, minh bạch và tránh được những phiền hà, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

  

                                                          T/h: KN-Văn phòng HĐND&UBND huyện


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 873
Năm 2024 : 678.845
Website huyện