• :
  • :
Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01/01/2004-01/01/2024) - Đảng bộ và Nhân dân huyện Krông Nô ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị đánh giá công tác CCHC, ISO, PCI, Chuyển đổi số và Đề án 06 trong 8 tháng đầu năm 2023

Nhằm kịp thời đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC), ISO, PCI, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trong 08 tháng đầu năm 2023; đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới và tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu về CCHC và chuyển đổi số năm 2023; UBND huyện kính mời các thành phần có liên quan dự Hội nghị với thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

 Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND huyện.

Thành phần tham dự, kính mời:

* Cấp tỉnh

- Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông.

* Cấp huyện

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

- Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và ISO 9001:2015 huyện (theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND 22/7/2022 của UBND huyện);

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC và ISO 9001:2015 huyện (theo Quyết định số 2229/QĐ-BCĐ ngày 09/8/2022 của Ban Chỉ đạo CCHC và ISO 9001:2015 huyện);

- Thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện (theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện);

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện (theo Quyết định số 1809/QĐ-BCĐ ngày 23/3/2022 của UBND huyện);

- Thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND huyện);

- Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định số 1569/QĐ-TCTĐA06 ngày 06/6/2022 của UBND huyện);

- Các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi Tìm hiểu về CCHC và chuyển đổi số năm 2023 (giao Phòng Nội vụ mời);

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (đưa tin).

* Cấp xã:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- Trưởng Công an các xã, thị trấn;

- Cán bộ, công chức phụ trách công tác CCHC-ISO 9001:2015 tại UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm.

Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 31/8/2023 (thứ Năm);

- Địa điểm: Tại Hội trường HĐND&UBND huyện.

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ

01. Giấy mời

02. Báo cáo công tác Cải cách hành chính 8 tháng đầu năm 2023

03. Báo cáo kết quả thực thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu bộ chỉ số CCHC 

04. Báo cáo công tác kiểm soát Thủ tục hành chính 8 tháng đầu năm 2023

05. Báo cáo công tác Cải cách thể chế 8 tháng đầu năm 2023

06. Báo cáo công tác chuyển đổi số 8 tháng đầu năm 2023

07. Báo cáo chỉ số cải cách tài chính công, PCI, chỉ tiêu phát triển KTXH 8 tháng đầu năm

08. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06

09. Báo cáo tình hình áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

10. Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC - ISO

11. Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc CCHC-ISO

12. Quyết định thành lâp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện

13. Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số

14. Quyết định kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06

15. Quyết định thành lập tổ giúp việc cho Tổ công tác triển khai Đề án 06

16. Quyết định tặng Giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải cuộc thi timg hiểu về CCHC và Chuyển đổi số năm 2023


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 21
Hôm nay : 1.003
Năm 2023 : 908.130
Website huyện