A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày 01 tháng 11 hàng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông

Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, ngày 22 tháng 4 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số; gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.

 

(ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 12/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Đề án Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đối số được ban hành nhằm đáp ứng mục tiêu chung là Xác định Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và 10 mục tiêu cụ thể. Trong Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh được cấu trúc theo 03 trụ cột là: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Trong mỗi trụ cột đều có 07 chỉ số chính, gồm: Chỉ số đánh giá về chuyển đổi nhận thức; Chỉ số đánh giá về kiến tạo thể chế; Chỉ số đánh giá về Phát triển Hạ tầng và nền tảng số; Chỉ số đánh giá về thông tin và dữ liệu số; Chỉ số đánh giá về hoạt động chuyển đổi số; Chỉ số đánh giá về an toàn, an ninh mạng; Chỉ số đánh giá về đào tạo và phát triển nhân lực. Trong các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, có nội dung Công bố và tổ chức sự kiện "Ngày chuyển đổi số" hàng năm của tỉnh, thành phố.

Tại Đắk Nông, thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 25/4/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 762/QĐ-UBND về Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông. Theo đó quyết định lựa chọn ngày 01/11 hằng năm là Ngày chuyển đổi số của tỉnh, vì đây là ngày Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09- NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông sẽ được tổ chức hằng năm để đánh giá kết quả chuyển đổi số của các Sở, ngành, địa phương trong năm và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tỉnh nhà. Ngày Chuyển đổi số không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã tham gia vào tiến trình chuyển đổi số, đánh giá hoạt động chuyển đổi số hằng năm mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số và thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 889
Năm 2024 : 644.501
Website huyện