A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày 22/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 147 dịch vụ công trực tuyến, gồm 142 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, 05 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện.

Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm đúng quy định. Định kỳ rà soát để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn hóa, điều chỉnh, thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời, tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông để vận động người dân, doanh nghiệp cùng tham gia việc nộp hồ sơ trực tuyến thay cho hình thức trực tiếp.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật và các điều kiện cần thiết có liên quan để các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện thuận lợi. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.


Tập tin đính kèm
Tác giả: T.Q.H
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 971
Năm 2024 : 669.370
Website huyện