A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ủy viên UBND huyện

Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện Krông Nô về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện Krông Nô tổ chức Hội nghị Ủy viên UBND huyện triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

1. Chủ trì: Đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện.

* Đồng chủ trì:

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Danh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện;

- Đồng chí: Trần Đăng Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện.

2. Thành phần tham dự, kính mời:

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện;

- Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất;

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29/11/2023 (thứ Tư).

- Địa điểm: Tại Phòng họp số 1 - UBND huyện.

4. Nội dung:

- Thảo luận, lấy ý kiến nội dung dự thảo Báo cáo và các Tờ trình trình HĐND huyện khóa VIII kỳ họp thứ 7:

(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024;

- Phụ biểu kèm theo Báo cáo 

(2) Tờ trình về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024;

-Phụ biểu kèm theo Tờ trình

(3) Tờ trình về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô;

(4) Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

(5) Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện;

(6) Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Krông Nô;

- Dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2024.

- Một số nội dung khác.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 702
Năm 2024 : 644.314
Website huyện