• :
  • :
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu Hội nghị uỷ viên UBND huyện tháng 6 năm 2022

01. Giấy mời

02. Báo cáo KT-XH 6 tháng đầu năm 2022

03. Phụ biểu Báo cáo 6 tháng năm 2022

04. Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quyết toán năm 2021

05. Phụ lục Quyết toán năm 2021

06. Báo cáo quy hoạch chi tiết 1-500 thị trấn Đắk Mâm

07. Dự thảo Tờ trình và Quyết định Quy hoạch sử dụng đất

08. Dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU

09.  Dự thảo Nghị quyết phát triển thị tran 2021-2025 định hướng đến 2030

10. Phụ biểu  Dự thảo Nghị uyết phát triển thị tran 2021-2025 định hướng đến 2030

11. Nghị quyết phê duyệt Chủ trương Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị trấn Đắk Mâm

12. Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San lấp mặt bằng các khu vực khai thác quỹ đất (khu vực cánh đồng La Trao).

13. Nghị quyết Phê duyệt CTĐT trụ sở HĐNDUBND huyện Krông Nô (cải tạo trụ sở làm việc)

14. Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư San lấp mặt bằng các khu vực khai thác quỹ đất (khu vực cánh đồng La Trao)

15. Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư nguồn vốn ngân sách huyên  giai đoạn 2022-2025

16. Các báo cáo nghiên cứu

17. Danh mục Công trình, dự án trong quy hoạch 2021-2030 của huyện Krông

18. Danh mục Công trình, Dự án thực hiện trong năm 2022 của huyện Krông Nô 

19. Dự thảo Tờ trình và Quyết định quy hoạch chi tiết 1-500 thị trấn Đắk Mâm

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.213
Năm 2023 : 785.930
Website huyện