A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/62015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. Thường trực HĐND huyện Krông Nô tổ chức kỳ họp thứ 5 với thành phần, thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

 

1. Thành phần: 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện Krông Nô khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Thông báo số 157/TB-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND huyện)

Theo Giấy mời số 158/GM-HĐND ngày 13/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô

2. Thời gian: - 01 ngày, từ ngày 19/12/2022 (thứ 2).

       - Khai mạc vào lúc 07h30 phút, ngày 19/12/2022 (thứ 2).

3. Địa điểm: Hội trường trụ sở HĐND&UBND huyện Krông Nô.

4. DANH MỤC TÀI LIỆU TẠI KỲ HỌP

 

1. Thông báo triệu tập, Chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện.

2. Giấy mời Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện

STTSố, ký hiệu văn bảnTiêu đề (Click vào để xem nội dung chi tiết)Ghi chú
I. CÁC VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ CÁC BAN HĐND HUYỆN
1Báo cáo số 156/BC-HĐND ngày 09/12/2022Báo cáo về tình hình công tác của HĐND huyện năm 2022 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của HĐND huyệnNghiên cứu góp ý trực tiếp
22.1. Báo cáo số 145/BC-BPC ngày 10/11/2022 của Ban Pháp chế HĐND huyệnBáo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 Ban Pháp chế HĐND huyệnNghiên cứu góp ý trực tiếp

2.2. Báo cáo số 147/BC-BKTXH ngày 10/11/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác năm 2022 , phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 
3Báo cáo số 163/BC-HĐND ngày 14/12/2022Báo cáo kết quả giám sát "Về tổ chức thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021 
Báo cáo số 155/BC-HĐND ngày 08/12/2022Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai, thực hiện thi hành Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2018-2021 
Báo cáo số 179/BC-HĐND ngày 16/12/2022Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện một số chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2022 và một số lĩnh vực cử tri quan tâm sau kỳ họp thứ 4 
4

Tờ trình số 159/TTr-HĐND ngày 13/12/2022 của HĐND huyện

1. Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ 2023 của HĐND huyện
2. Dự thảo Nghị quyết
 
5

Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 14/12/2022

Các Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án huyện năm 2022 
Báo cáo số 162/BC-HĐND ngày 14/12/2022

Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về tình hình và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

 
6

Báo cáo số 176/BC-HĐND ngày 15/12/2022

Các Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2022 và kế hoạch năm 2023

 

Báo cáo số 177/BC-HĐND ngày 15/12/2022

Báo cáo thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022 và dự kiến dự toán NSNN năm 2023 
7

Báo cáo số 175/BC-HĐND ngày 15/12/2022

Các Báo cáo thẩm tra: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi và CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

Báo cáo 169/BC-HĐND ngày 15/12/2022

Báo cáo thẩm tra: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi và CTMTQG xây dựng NTM năm 2022 
Báo cáo số 164/BC-HĐND ngày 15/12/2022Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023 
8Báo cáo số 165/BC-HĐND ngày 15/12/2022Báo cáo thẩm tra Tờ trình về điều chỉnh bổ sung danh mục, vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025  
Báo cáo số 166/BC-HĐND ngày 15/12/2022Báo cáo thẩm tra Tờ trình về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 nguồn ngân sách huyện 
Báo cáo số 167/BC-HĐND ngày 15/12/2022Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 172/TTr-UBND về việc thông qua Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 nguồn ngân sách huyện 
9Báo cáo số 171/BC-HĐND ngày 15/12/2022Báo cáo thẩm tra Các Tờ trình và dự thảo các Nghị quyết về việc bãi bỏ các Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Đường đô thị nối từ đường vào Đài truyền thanh huyện với đường Huỳnh Thúc Kháng; Đường giao thông B1, B3, Đ10E và N11 và Đường giao thông C1, C2, C3, N11 
Báo cáo số 170/BC-HĐND ngày 15/12/2022Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 171/TTr-UBND về chủ trương đầu tư với các dự án khởi công mới giai đoạn 2023-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện 
Báo cáo số 178/BC-HĐND ngày 16/12/2022Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 08/12/2022 về dự án Trung tâm GDNN-GDTX 
II. CÁC VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC NỘI CHÍNH - MẶT TRẬN TỔ QUỐC
10Báo cáo số 943/BC-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyệnBáo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 trên địa bàn huyện 
11Báo cáo số 940/BC-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyệnBáo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 
12Báo cáo số 941/BC-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyệnBáo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023  
13Thông báo số 98/TB-MT, ngày 09/11/2022 của UBMTTQ Việt Nam huyệnThông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 
14Báo cáo số 672/BC-VKS ngày 20/11/2022Báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 
15Báo cáo số 179/2022/BC-TA ngày 16/11/2022 Báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Toàn án nhân dân huyện 
16Báo cáo số 822/BC-CCTHADS ngày 20/11/2022Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
17Báo cáo số 1005/BC-UBND ngày 15/12/2022Báo cáo công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
III. CÁC VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH
18Báo cáo số 973/BC-UBND, ngày 07/12/2022 1. Báo cáo đánh giá tình hình triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 và xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 của UBND huyện
2. Phụ biểu kèm theo Báo cáo
 
19Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 08/12/20221. Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN huyện Krông Nô năm 2023 của UBND huyện
2. Phụ biểu kèm theo Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 08/12/2022 

3.  Dự thảo Nghị quyết
 
20Báo cáo số 978/BC-UBND, ngày 08/12/20221. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022 và dự kiến dự toán NSNN năm 2023 của UBND huyện
2. Phụ biểu kèm theo Báo cáo số 978/BC-UBND
 
Báo cáo số 1011/BC-UBND ngày 16/12/2022Báo cáo về việc điều chỉnh số liệu dự toán chi NSNN năm 2023 tại báo cáo số 978/BC-UBND ngày 08/12/2022 và Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 08/12/2022 
21Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 08/12/20221. Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023, phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
2.
 Phụ biểu kèm theo Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 08/12/2022
3. Dự thảo Nghị quyết
 
22

 

Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 08/12/2022

1. Tờ trình và về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022
2. Dự thảo Nghị quyết
 
Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 08/12/20221. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện
2. Dự thảo Nghị quyết
 
Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 08/12/20221. Tờ trình Nghị quyết về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 nguồn vốn ngân sách cấp huyện
2. Dự thảo Nghị quyết
 
23

Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 08/12/2022

1. Tờ trình V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
2. Phụ biểu kèm theo Tờ trình 169/TTr-UBND trước khi điều chỉnh
3. Phụ biểu kèm theo Tờ trình 169/TTr-UBND sau khi điều chỉnh
4. Dự thảo Nghị quyết
5. Công văn số 2456/UBND-TCKH ngày 16/12/2022 về điều chỉnh Tờ trình số 169/TTr-UBND
 
24

Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 08/12/2022

1. Tờ trình V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi và Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022
2. Phụ biểu kèm theo Tờ trình 
số 170/TTr-UBND ngày 08/12/2022 trước khi điều chỉnh
3. Phụ biểu kèm theo Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 08/12/2022 sau khi điều chỉnh

4. Dự thảo Nghị quyết
5. Công văn số 2456/UBND-TCKH ngày 16/12/2022 về điều chỉnh Tờ trình số 170/TTr-UBND
 
25

Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 08/12/2022

1. Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023
2. Phụ biểu kèm theo Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 08/12/2022

3. Dự thảo Nghị quyết
 
26

Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 08/12/2022

1. Tờ trình đề nghị bãi bỏ các Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án
2. Các Dự thảo Nghị quyết
 
27Tờ trình số 171/TTr-UBND, ngày 08/12/20221. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2023-2025 thuộc nguồn ngân sách cấp huyện
2. Dự thảo các Nghị quyết
 
28Báo cáo số 975/BC-UBND, ngày 08/12/20221. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư phát triển và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2022
2. Phụ biểu kèm theo Báo cáo số 975/BC-UBND
3. Báo cáo thẩm tra của HĐND huyện
 
29Báo cáo số 852/BC-UBND, ngày 24/10/20221. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
2. Phụ biểu kèm theo Báo cáo số 852/BC-UBND
3. Báo cáo thẩm tra của HĐND huyện
 
30Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 08/12/202230.1. Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm GDTX-GDNN, hạng mục: Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị
30.2. Dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 08/12/2022
 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 762
Năm 2024 : 664.440
Website huyện