A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò trong công tác ủy thác của Tổ chức chính trị xã hội cấp huyện phát huy truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến với những đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách thụ hưởng

Ngày 02/04/2024, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Krông Nô cùng 4 Tổ chức chính trị xã hội huyện tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Trong quí I năm 2024 Ngân hàng CSXH đã phối hợp chặt chẽ với Tổ chức chính trị xã hội (TCCTXH) các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/3/2024 đạt 591.458 triệu đồng/10.433 khách hàng vay vốn, Doanh số cho vay: 47.088 triệu đồng, doanh số thu nợ 26.257 triệu đồng. tăng trưởng tuyệt đối 20.831 triệu đồng, tỷ lệ tăng 3.6% so với năm 2023.

  - Nguồn vốn Trung ương: 556.264 triệu đồng, chiếm 94.94% tổng dư nợ, Doanh số cho vay: 39.575 triệu đồng, doanh số thu nợ 25.070 triệu đồng. tăng trưởng tuyệt đối 14.505 triệu đồng so với năm 2023,

- Nguồn vốn từ UBND tỉnh 18.322 triệu đồng chiếm 2.40% tổng dư nợ. Doanh số cho vay: 5.383 triệu đồng, doanh số thu nợ 751 triệu đồng. tăng trưởng tuyệt đối 4.632 triệu đồng so với năm 2023,

- Nguồn vốn từ UBND huyện đạt 16.871 triệu đồng chiếm 2.40% tổng dư nợ. Doanh số cho vay: 2.130 triệu đồng, doanh số thu nợ 436 triệu đồng. tăng trưởng tuyệt đối 1.694 triệu đồng so với năm 2023,

* Chất lượng dư nợ: Tổng quá hạn: 69 triệu đồng/4 hộ chiếm tỉ lệ 0.014% so với tổng dư nợ - Nợ khoanh : 477 triệu đồng/9 hộ vay, chiếm tỉ lệ 0,076% so với tổng dư nợ.

*  Kết quả chất lượng hoạt động Tổ TK&VV: Ngay từ đầu năm Ngân hàng CSXH thực hiện rà soát lại toàn bộ chất lượng hoạt động của Ban quản lý tốt TK&VV trên toàn huyện với 221 Tổ TK&VV đang hoạt động trên 93 thôn bon tổ dân phố:  Đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV:  trong đó tổ tốt là 220 tổ chiếm tỷ lệ 99.5 (%).01 tổ khá chiến 0.5%.

             * Công tác huy động tiền gửi: Công tác huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân theo lãi suất thị trường đạt  25.892 triệu đồng, đạt 134% kế hoạch giao.

                                              Hội nghị sơ kết quí I.2024

Dư nợ nhận ủy thác của Đoàn thanh niên: 126.269 triệu đồng, chiếm tổng dư nợ 21%, trong đó nợ qua hạn 23 triệu, nợ khoanh 20 triệu đồng. Dư nợ nhận ủy thác của Cựu chiến binh: 135.920 triệu đồng, chiếm tổng dư nợ 23%, trong đó nợ qua hạn 38 triệu, nợ khoanh 38 triệu đồng. Dư nợ nhận ủy thác của Hội phụ nữ: 173.920 triệu đồng, chiếm tổng dư nợ 29%, trong đó nợ qua hạn 0 triệu nợ khoanh 108 triệu đồng. Dư nợ nhận ủy thác của Hội nông dân: 154.521 triệu đồng, chiếm tổng dư nợ 26%, trong đó nợ qua hạn 8 triệu nợ khoanh 210 triệu đồng. Trong năm, các TCCTXH nhận ủy thác đã nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong hoạt động ủy thác và củng cố và nâng cáo chất lượng tín dụng; quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ TK&VV; công tác tập huấn cho Ban quản lý tổ TK&VV; giám sát việc sử dụng vốn vay, các chỉ tiêu đánh giá xếp loại Tổ TK&VV; làm tốt công tác tuyên truyền hoạt động tín dụng chính sách; Phối hợp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giải ngân tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng giao năm 2024.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, NHCSXH cùng các đơn vị nhận uỷ thác xây dựng nội dung, phương án triển khai nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tích cực đôn đốc thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ xấu, đồng thời tăng cường nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng phục vụ khách hàng.

 

 

                   Các đơn vị nhận ủy thác xã thị trấn tham gia Hội nghị

Tiếp tục đẩy mạnh tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Tuyên truyền công tác huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân để mọi người dân trên địa bàn biết cùng tham gia thụ hưởng, thực hiện, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2024. Chú trọng tuyên truyền chương trình tín dụng chính sách xã hôi của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn khách hàng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn lập hồ sơ kịp thời khi tiếp cận chính sách này. Đồng thời tăng cường công tác thông tin hai chiều giữa NHCSXH với TCCTXH các cấp để nắm bắt và xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình hoạt động; tăng cường sự phối hợp giữa ngân hàng với các đơn vị liên quan, UBND, các tổ chức TCCTXH cấp xã, Trưởng thôn, các Tổ tiết kiệm vay vốn.. nhằm thực hiện tốt tín dụng chính sách, đảm bảo công khai dân chủ từ khâu thông báo vốn đến khâu bình xét, giải ngân, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng an toàn và hiệu quả góp phần phát triển kinh tế tại địa phương, xấy dựng nông thôn mới./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 773
Năm 2024 : 664.451
Website huyện