• :
  • :
Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01/01/2004-01/01/2024) - Đảng bộ và Nhân dân huyện Krông Nô ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác cải cách hành chính huyện Krông Nô có nhiều bước chuyển tích cực

Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 23/3/2023, UBND huyện Krông Nô đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, ISO, PCI, chuyển đổi số; Đề án 06 năm 2022 và quý I năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc CCHC&ISO; Chuyển đổi số huyện; Thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện cùng các đồng chí Lãnh đạo UBND, Trưởng Công an, công chức phụ trách công tác CCHC&ISO các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Krông Nô đã có nhiều bước chuyển tích cực, có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo CCHC-ISO, Chuyển đổi số huyện. UBND huyện đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC đảm bảo đúng nội dung, thời gian theo quy định. Với sự quyết liệt của UBND huyện và có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, địa phương do đó các hoạt động Kế hoạch CCHC năm 2022 của huyện được hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Việc phối hợp của các cơ quan, đơn vị đã được thực hiện đồng bộ như công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa TTHC, áp dụng quy trình ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện đi vào nền nếp, ổn định. Ý thức trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến, thể hiện ở thái độ, cung cách phục vụ nhân dân tốt hơn. Các TTHC được giải quyết đúng luật, đúng hạn, đúng quy trình. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hẹn và đúng hẹn cao. Bộ máy các cơ quan nhà nước được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử chính quyền số được tăng cường triển khai thực hiện. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chuẩn hóa về năng lực, trình độ chuyên môn được nâng cao.

Trong năm 2022, nhờ khắc phục được cơ bản những hạn chế của năm trước nên Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND huyện Krông Nô đạt 87,69%, (tăng 3,31% so với năm 2021), xếp loại tốt và đứng đầu trong các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kết quả trên cho thấy những nỗ lực trong công tác CCHC của huyện đã đạt được những kết quả khả quan, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội đạt được năm 2022 và tiếp tục duy trì triển vọng tích cực trong năm 2023 và những năm tiếp theo, củng cố niềm tin của công dân, tổ chức vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính của huyện Krông Nô trong năm 2022 vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà soát khắc phục, cải thiện, nâng cao chất lượng như: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa sâu sát, chưa thường xuyên; Sáng kiến, giải pháp hay về CCHC của huyện đã cải thiện so với các năm trước nhưng số lượng vẫn còn ít, nhiều sáng kiến mới chỉ đưa ra trên lý thuyết, thiếu số liệu thống kê minh chứng hiệu quả, đột phá rõ nét trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp mới so với thời điểm chưa áp dụng hoặc chỉ là triển khai các nhiệm vụ được giao tại các văn bản QPPL chứ không phải sáng kiến của các cơ quan, đơn vị; tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến một phần, trực tuyến toàn trình còn thấp, một số TTHC chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn cấp huyện, cấp xã còn cao, nhiều hồ sơ giải quyết trễ hẹn chưa có văn bản xin lỗi tổ chức cá nhân theo quy định; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc sử dụng thư điện tử công vụ, tỷ lệ văn bản điện tử có ký số khi ban hành chưa đạt 100% theo quy định; Trang thông tin điện tử của huyện những năm gần đây đã có sự đầu tư các tin, bài nhưng chưa phong phú, đa dạng, chưa có đầy đủ các chức năng và cung cấp thông tin theo quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ…

Đồng chí Nguyễn Xuân Danh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Danh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ CCHC, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; đồng thời, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của huyện; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa của công tác CCHC; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng; tăng cường trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan đơn vị qua hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; phấn đấu tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng, trước hạn hạn; giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên các lĩnh vực, nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận giải quyết ở mức độ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình…

Tại Hội nghị, UBND huyện đã trao tặng giấy khen đến 06 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2022.

T/h: Văn phòng HĐND&UBND huyện

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.005
Năm 2023 : 908.132
Website huyện