A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền kỷ niệm 120 Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024).

 

 

 

Với mục đích tuyên truyền và tri ân công lao, những cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêunước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đồng thời, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào:

(1) Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhất là những đóng góp quan trọng trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

(2) Tấm gương mẫu mực về phẩm chất, đạo đức; tình thương yêu đồng chí, đồng bào; lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng; ý chí kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của Tổng Bí thư Trần Phú. 

(3) Ý nghĩa và giá trị của bản Luận cương chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng ta trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư; các nhiệm vụ xây dựng văn kiện cho Đại hội XIV của Đảng trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện; kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là những kết quả từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay. 

(4) Thành tựu và kết quả sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân. (5) Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Trần Phú. 

Về hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, các trang fanpage của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trên hệ thống loa truyền thanh khu dân cư, thông tin lưu động. Tuyên truyền trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, đèn Led, tờ rơi; qua trưng bày, triển lãm ảnh về đồng chí Trần Phú. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền miệng qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt ở các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên báo chí, trên Internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về việc đăng tải thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của đồng chí Trần Phú để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

 


Tác giả: Trần Thanh Tuyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 782
Năm 2024 : 664.460
Website huyện