A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Krông Nô tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND hai cấp huyện, xã lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, sáng ngày 04/8/2023, tại nhà Văn hoá xã Nâm N’Đir, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Krông Nô khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì, phối hợp cùng với Thường trực HĐND xã Nâm N’Đir tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND hai cấp (huyện, xã) lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND trong thời gian qua. Tại Hội nghị lần này, Thường trực HĐND huyện Krông Nô không đưa ra Chủ đề cụ thể để trao đổi, mà chỉ gợi mở một số nội dung thảo luận để các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận, phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; H’Thuỷ Bon Jốc Ju – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đức Cường – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nâm N’Đir đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Huỳnh Long Quốc – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyên uỷ; Hồ Giang Nam – Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Nguyễn Vũ Quang – Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; Trần Đăng Ánh – Phó Chủ tịch UBND huyện; Đặng Đình Hiếu – Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng các đồng chí Thường trực HĐND, Trưởng 02 Ban HĐND các xã, thị trấn và công chức Văn phòng tham mưu, giúp việc cho HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quốc – Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Từ đầu năm 2022 đến nay, việc tổ chức triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 2023 và giai đoạn 2021 – 2025 hiệu quả, đến nay nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đã đạt Kế hoạch đề ra. Công tác tổ chức các kỳ họp Thường lệ và Chuyên đề theo đúng Luật định; các Nghị quyết do HĐND ban hành sát thực tế, hiệu quả. Hiện tại, có 35 đại biểu HĐND cấp huyện; 271 đại biểu, cấp xã, thị trấn (giảm 06 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ). Hầu hết các đại biểu trúng cử đáp ứng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, xứng đáng là người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói của cử tri trong toàn huyện.

 

Đồng chí H’Thuỷ Bon Jốc Ju – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua

Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã từ năm 2022 đến nay

Trong thời gian qua, Thường trực HĐND hai cấp huyện, xã tổ chức 04 Kỳ họp thường lệ; đồng thời, tổ chức các kỳ họp Chuyên đềđể quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, cụ thể:

- Cấp huyện: tổ chức thành công 06 kỳ họp, trong đó có 04 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề, thông qua 101 Nghị quyết.

- Cấp xã: Tổ chức thành công 48 kỳ họp thường lệ và 22 kỳ họp chuyên đề, thông qua 243 Nghị quyết.

Các Nghị quyết được thông qua đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội của huyện, tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cơ bản chặt chẽ, đúng quy định. Phương thức điều hành kỳ họp có sự linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, chỉ tập trung thông qua nội dung chính, trọng tâm của kỳ họp, đối với các báo cáo định kỳ gửi đại biểu nghiên cứu, có ý kiến; tuy rút ngắn chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp đề ra. Các nghị quyết ban hành cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp kịp thời, đầy đủ, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các nghị quyết HĐND được phổ biến rộng rãi đến cử tri, Nhân dân và sớm đi vào cuộc sống, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Về công tác giám sát tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp: Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn đã điều chỉnh phương thức tổ chức hoạt động chất vấn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chủ yếu là chất vấn tại kỳ họp. Đối với cấp huyện đã tiến hành 06 buổi thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp. Nội dung chất vấn tập trung vào các lĩnh vực mà dư luận, cử tri và Nhân dân quan tâm, phản ánh như: đất đai, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng, quy hoạch, giao thông vận tải, sạt lở, bồi thường, hỗ trợ… kết thúc phiên chất vấn đã kịp thời ban hành kết luận được lồng ghép vào Thông báo kết quả kỳ họp để Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND theo dõi, giám sát. Tình hình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp luôn được thực hiện nghiêm túc; thể hiện tính dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý, điều hành của Nhà nước. Những ý kiến của đại biểu thẳng thắn và cụ thể từng vụ việc. Đối với các cơ quan, đơn vị được chất vấn đều có thái độ tiếp thu tốt, trả lời đúng trọng tâm và hướng giải quyết vụ việc.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri: Từ năm 2022 đến nay, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện 06 cuộc tiếp xúc cử tri. Kết quả có 3.340 lượt cử tri tham dự, với 634 lượt ý kiến với 810 nội dung ý kiến, kiến nghị. Qua đó, Thường trực HĐND huyện, xã tổng hợp gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết; các ý kiến còn lại thuộc thẩm quyền đã được Tổ đại biểu HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn đã trực tiếp trao đổi, tiếp thu, giải trình thoả đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn còn tham dự tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội theo quy định; qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, của cử tri trên địa bàn huyện.

Về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị: HĐND huyện và các xã, thị trấn đều xây dựng lịch tiếp công dân và phân công cho các đại biểu cùng cấp tiếp công dân tại nơi mình ứng cử, qua đó nắm bắt được tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận 05 đơn, với 05 vụ việc kiến nghị. Qua đó, đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 04 vụ việc, xếp lưu đơn 01 vụ việc. HĐND xã Đức Xuyên đã tiếp nhận và giải quyết 02 đơn kiến nghị; xã Nâm Nung tiếp 01 lượt công dân...

 

 

Các đồng chí Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung như: Hoạt động giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND; giám sát, khảo sát theo chuyên đề; công tác thẩm tra báo cáo một số địa phương; hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thường lệ…

Đồng chí Nguyễn Văn Quốc – Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND và VP HĐND&UBND hai cấp tập trung đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết vừa được thông qua, chuyển những ý kiến kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp vừa rồi đến các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết đến kết quả cuối cùng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác giám sát, khảo sát kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra. UBND huyện quan tâm, xem xét giải quyết, chỉ đạo giải quyết những đề xuất, kiến nghị của HĐND, TT HĐND, các Ban HĐND hai cấp đề xuất tại Báo cáo kết quả hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay do Thường trực HĐND huyện trình bày và các ý kiến, kiến nghị liên quan phát biểu tại Hội nghị này; chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 7 cuối năm 2023 và các Kỳ họp Chuyên đề (nếu có).

Tăng cường hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND và tổ chức các phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND. Làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát để các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, các khiếu nại của công dân  được trả lời, giải quyết kịp thời, dứt điểm. Tổ đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam cùng cấp, thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp xúc cử tri, bảo đảm tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Trên cơ sở quy chế làm việc, các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn thường xuyên, liên tục nắm bắt địa bàn, tâm tư nguyện vọng của cử tri thuộc địa bàn ứng cử để kịp thời thông tin cho cử tri những chính sách pháp luật mới cũng như tổng hợp kịp thời các nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không chờ đến các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu các cấp mới phản ánh, kiến nghị; đồng thời chịu trách nhiệm về việc gửi những ý kiến, kiến nghị của cử tri mà không đúng thẩm quyền, không rõ nội dung, thuộc loại thông tin, giải trình... về Thường trực HĐND huyện.

T/h: Văn phòng HĐND&UBND huyện.


Tác giả: Trương Công Vĩnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 872
Năm 2024 : 653.031
Website huyện