• :
  • :
Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01/01/2004-01/01/2024) - Đảng bộ và Nhân dân huyện Krông Nô ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/12/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023. Ngày 14/7/2023, HĐND huyện Krông Nô đã tổ chức Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP – AN 6 tháng đầu năm; Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét, thông qua các Nghị quyết theo thẩm quyền.

Tham dự kỳ họp có: Đồng chí Mai Thị Xuân Trung – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, các Ủy viên của UBND huyện và Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của huyện, Thường trực HĐND và UBND các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban HĐND huyện, Tổ Đại biểu HĐND các xã, thị trấn tập trung nghiên cứu các nội dung trình bày tại kỳ họp. Phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực trong thảo luận, đóng góp ý kiến để kỳ họp hoàn thành đúng nội dung, chương trình kế hoạch đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quốc – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

Trong Kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã được nghe và cho ý kiến đối với Báo cáo (tóm tắt) về tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; việc triển khai Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách cấp huyện và các Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Xem xét báo cáo thường kỳ 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; đồng thời, nghe Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo  công tác tổ chức Hội nghị và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Xem xét, thảo luận 08 Tờ trình và 17 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND huyện và UBND huyện trình…

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình thời tiết cơ bản thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, diện tích, năng suất cây trồng đạt Kế hoạch đề ra (Tổng diện tích gieo trồng là 48.556,5ha/62.251ha, đạt 78%KH năm). Các hoạt động cung cầu hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt là trong các dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo được thực hiện đảm bảo hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đất đai, quy hoạch được các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

          Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, Thường trực HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề trên các lĩnh vực. Việc triển khai thực hiện chức năng giám sát của Thường trực HĐND luôn theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiệm túc…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án đầu tư công còn chậm so với yêu cầu, nhiệm vụ; giá vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao, làm tăng chi phí sản xuất nông nghiệp, giảm thu nhập của người nông dân trên địa bàn; việc triển khai thực hiện một số chỉ tiêu còn thấp như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp, mới đạt trên  33%KH vốn; thu ngân sách mới đạt trên 37%. Công tác xây dựng nông thôn mới còn chậm so với yêu cầu, Kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị ở một số nơi còn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn…

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Mai Thị Xuân Trung, TUV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao về công tác chuẩn bị các nội dung trong kỳ họp; đề nghị các đại biểu HĐND huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cấp ủy, cử tri và Nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, bảo đảm các nội dung được thông qua với sự thống nhất, chất lượng cao. Trong đó, tập trung thảo luận, thống nhất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế mà các báo cáo, thông báo trình kỳ họp đã nêu; đề ra các giải pháp để huyện thực hiện đạt các chi tiêu năm 2023, góp phần thực hiện đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 đã để ra.

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã dành 01 buổi để tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Đã có 12 đại biểu HĐND huyện thảo luận và chất vấn trực tiếp các cơ quan với 39 nội dung gồm: UBND huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chi Cục thuế khu vực Cư Jút – Krông Nô, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Các ý kiến tập trung về công tác thu ngân sách nhà nước; việc giải ngân vốn đầu tư, việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; việc bố trí các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống đuối nước, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc duy trì, giữ vững nâng cao các sản phẩm OCOP tại địa phương…

 

Các đại biểu HĐND huyện tham gia thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp

Phiên chất vấn, thảo luận diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Nội dung chất vấn được HĐND huyện lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận quan tâm. Đại biểu HĐND huyện đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề. Các cơ quan, đơn vị có liên quan bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực trạng, trả lời đầy đủ, giải trình nhiều vấn đề đại biểu nêu. Chủ tọa kết luận từng nội dung, đề nghị UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện kịp thời.

Trên cơ sở các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện, Thường trực HĐND huyện trình, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 17 Nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND huyện có mặt tại kỳ họp. Cụ thể:

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024;

- Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện;

- Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;

- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện về việc giao nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023;

- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Krông Nô năm 2022.

- 07 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trụ sở làm việc Công an các xã: Buôn Choah, Đắk Nang, Đức Xuyên, Nâm N’Đir, Đắk Sôr, Nam Đà, Nam Xuân;

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trụ sở làm việc Công an xã Đắk Drô, Hạng mục: Các hạng mục còn thiếu theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trụ sở làm việc Công an xã Nâm Nung, hạng mục: Các hạng mục còn thiếu theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trụ sở làm việc Công an xã Tân Thành (giai đoạn 2), hạng mục: Các hạng mục còn thiếu theo 54/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trụ sở làm việc Công an xã Quảng Phú, hạng mục: sửa chữa, cải tạo;

- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện Krông Nô (tại địa chỉ mới).

Phát biểu kết luận tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Quốc - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần cầu thị của các đại biểu tham dự kỳ họp, thể hiện sự quan tâm của cử tri đối với đời sống của Nhân dân và sự phát triển chung của huyện nhà. Đồng chí đề nghị đối với các vấn đề sau chất vấn tại kỳ họp cử tri cần giải đáp, đề nghị các phòng, ban, ngành tiếp tục xem xét, giải quyết trả lời cử tri bằng văn bản, trong đó vấn đề nào cấp bách phải có giải pháp khắc phục, giải quyết ngay cho Nhân dân; vấn đề nào cần phải có lộ trình phối hợp với đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 995
Năm 2023 : 908.122
Website huyện