A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu

Căn cứ Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa XV về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Công văn số 599/UBTVQH15-CTĐB ngày 21/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Ngày 09/10/2023, Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-HĐND về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đi với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu qu hoạt động giám sát của HĐND huyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở đ cơ quan, tổ chức có thm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Để đảm bảo việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện theo đúng quy định, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phm cht chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm…Ngày 20/10/2023, HĐND huyện Krông Nô đã ban hành Công văn số 139/HĐND-VP về việc triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu. Theo đó, HĐND huyện đề nghị:

1. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu trước ngày 01/01/2023 theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 96/2023/QH15 và theo hướng dẫn tại Công văn số 599/UBTVQH-BCTĐB ngày 21/8/2023 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bao gồm người giữ các chức vụ như sau: Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng các Ban HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch UBND huyện; Các Ủy viên UBND huyện.

2. Đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo của người được lấy phiếu (Trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau: Về Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;- Các hạn chế, thiếu sót và phương hướng khắc phục) và Bản kê khai tài sản, thu nhập (theo mẫu gửi kèm tại Kế hoạch số 129/KH-HĐND ngày 09/10/2023) đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chậm nhất trong ngày 06/11/2023 (30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp).

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, trên cơ sở danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại mục 1, tiến hành triển khai tập hợp, tổng hợp lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chậm nhất ngày 10/11/2023 (25 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp).

DANH SÁCH

LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CHỨC DANH

DO HĐND HUYỆN KHÓA VIII NHIỆM KỲ 2021- 2026 BẦU

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1

Nguyễn Văn Quốc

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện

 

2

H’Thủy Bon Jốc Ju

UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

3

Hồ Giang Nam

HUV, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

 

4

Nguyễn Vũ Quang

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

 

II. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1

Bùi Ngọc Sơn

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

2

Nguyễn Xuân Danh

UVBTVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

 

3

Trần Đăng Ánh

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

4

Nguyễn Văn Phi

UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Ủy viên UBND huyện

 

5

Trần Thanh Tuấn

UVBTVHU, Trưởng Công an, Ủy viên UBND huyện

 

6

Võ Ngọc Đức

HUV, Chánh Thanh tra, Ủy viên UBND huyện

 

7

Cao Văn Tính

HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy viên UBND huyện

 

8

Doãn Gia Lộc

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp  PTNT huyện, Ủy viên UBND huyện

 

9

Lê Sơn

HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ủy viên UBND huyện

 

10

Bùi Văn Út

HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên UBND huyện

 

11

Trương Văn Tùng

HUV, Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên UBND huyện

 

12

Nguyễn Trí Quang

Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Ủy viên UBND huyện

 

13

Trần Hoàng Miên

Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện, Ủy viên UBND huyện

 

14

Trần Quang Hòa

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy viên UBND huyện

 

15

Ngân Thanh Hải

Trưởng phòng Dân tộc, Ủy viên UBND huyện

 

16

Lưu Thị Trinh

Trưởng phòng Y tế, Ủy viên UBND huyện

 

Tổng cộng: Danh sách gồm 20 người


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 718
Năm 2024 : 664.877
Website huyện