A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN KRÔNG NÔ LẦN THỨ IV - NĂM 2024 - KHAI MẠC PHIÊN THỨ NHẤT

  Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và tỉnh Đắk Nông lần thứ IV - năm 2024 và Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 18/01/2024 của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Krông Nô lần thứ IV - năm 2024. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2019-2024, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai có hiệu quả phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029; đồng thời khẳng định, ghi nhận, tôn vinh và biểu dương những công lao, đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước trong giai đoạn 2019 - 2024.

Với chủ đề “CÁC DÂN TỘC HUYỆN KRÔNG NÔ ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, PHÁT HUY LỢI THẾ, TIỀM NĂNG, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” Chiều ngày 17/6/2024, tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Krông Nô đã khai mạc phiên thứ nhất. Số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Nô lần thứ IV năm 2024 được triệu tập là 146 đại biểu.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Nô lần thứ IV năm 2024 diễn ra trong bối cảnh huyện nhà đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong 5 năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Krông Nô đã ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư và chương trình hành động Đại hội lần thứ III, năm 2019.

Đây là sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Tiếp tục khẳng định và ghi nhận những công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng; xây dựng, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà Nước. Kịp thời tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/6/2024 tại Trung tâm Chính trị huyện Krông Nô.

 


Tác giả: Trần Thanh Tuyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 710
Năm 2024 : 678.868
Website huyện