A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết các nhiệm vụ lĩnh vực Kinh tế năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 25/01/2024, UBND huyện Krông Nô đã tổ chức Hội nghị tổng kết các nhiệm vụ lĩnh vực Kinh tế năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Kinh tế trong năm qua. Đồng chí Trần Đăng Ánh – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị, dự Hội nghị còn có đồng chí H’Thuỷ Bon Jốc Ju – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, UBMTTQVN huyện; các phòng  ban đơn vị thuộc huyện; cùng các đồng chí là Lãnh đạo và công chức phụ trách lĩnh vực Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, kế toán các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Trong bối cảnh năm 2023 có nhiều khó khăn, thách thức gặp phải hơn dự báo, nhưng tới thời điểm này, về cơ bản kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Kinh tế năm 2023 đã cơ bản hoàn thành theo chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết HĐND huyện giaovà đã đạt được một số kết quả cụ thể:

Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách; Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đề ra gồm có 22 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu; trong đó, gồm 9 nhóm chỉ tiêu kinh tế (trong đó có 03 chỉ tiêu không đạt gồm: thu ngân sách, phát triển rừng, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Công tác thu Ngân sách: Đến ngày 31/12/2023 là: 142,073 tỷ đồng, đạt 87% tỉnh giao (142,073/163,150 tỷ đồng) và đạt 82% huyện xây dựng (142,073/173,150 tỷ đồng).

Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 31/12/2023 là 586,286 tỷ đồng, đạt 101%KH.

Tình hình giải ngân đến nay là 150.610/164.313 triệu đồng, đạt 91,66% kế hoạch vốn. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân được 164.187/164.313 triệu đồng, đạt 99,92%.

Nguồn vốn ngân sách xã thực hiện giải ngân nay là 8.662/12.077 triệu đồng, đạt 71,72% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân được 12.077/12.077 triệu đồng, đạt 100%KH vốn.

Tình hình giải ngân vốn năm 2023 của các Chương trình MTQG đến nay là 42.878/102.227 triệu đồng, đạt 41,9%; Các đơn vị đã và đang hoàn thành các thủ tục đầu tư, đang thi công và đang hoàn thiện các thủ tục thanh toán; Ước giải ngân đến hết ngày 31/01/2024 là 64.294/102.227 triệu đồng, đạt 62,9% kế hoạch vốn.

 Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng

Trong năm 2023 đã thực hiện kiểm tra, chấp thuận công tác kiểm tra nghiệm thu 30 công trình xây dựng đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng. Giá trị xây dựng trên địa bàn huyện trong năm 2023 đạt 1.301 tỷ đồng, bằng 100,4 % kế hoạch năm 2023 (1.301 tỷ/1.296 tỷ đồng). Chương trình xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông năm 2023 tiếp tục được triển khai thực hiện, các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện (nâng cấp các tuyến đường Quốc lộ 28 qua địa bàn huyện; đường Tỉnh lộ 3; Các tuyến đường huyện ĐH65, ĐH66, ĐH57, ĐH59 và các tuyến đường đô thị như: Đường vành đai D10, Đường vào khu đô thị mới). Đến hết năm 2023, số km đường huyện được sửa chữa, nâng cấp nhựa hóa, bê tông hóa hoàn thành đưa vào sử dụng là 41km, đạt 273% so với chỉ tiêu kế hoạch năm; số km tuyến đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa hoàn thành đưa vào sử dụng 76 tuyến đường với tổng chiều dài là 49,549km, đạt 309,6% (49,549km/16km) so với chỉ tiêu kế hoạch năm.

Đã cấp 67 Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng điều chỉnh cho các dự án, công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị và nông thôn đảm bảo theo đúng các quy định. Số liệu tính đến tháng 8/2023, UBND các xã, thị trấn Đăk Mâm đã phối hợp với Chi cục thuế Khu vực Cư Jút - Krông Nô tiến hành kê khai nộp thuế đối với hoạt động xây dựng và sửa chữa nhà ở tư nhân đối với 201 trường hợp với số tiền 803.912.868 đồng trên địa bàn 11 xã, thị trấn Đăk Mâm (xã Buôn Choah chưa triển khai thu). Bên cạnh đó, trong năm 2023, trên địa bàn huyện phát hiện và xử lý 14 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp. Qua đó, UBND các xã, thị trấn tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 06 trường hợp với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 27.500.000 đồng.

Tổng doanh thu bán buôn, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn huyện trong năm 2023 đạt 3.150 tỷ đồng, đạt 103,2% (3.150 tỷ đồng/3.051,3 tỷ đồng) so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Trong 2023, huyện đã tổ chức 04 đợt kiểm tra liên ngành. Trong đó có 03 đợt kiểm tra liên ngành về chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, ATTP và 01 đợt kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược, y học cổ truyền, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kết quả Đoàn đã thực hiện kiểm tra 117 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn huyện. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành là 38.150.000 đồng.

Bến xe khách huyện đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân trên địa bàn huyện, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình giải quyết cho xe ra vào bến; Khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 46 triệu tấn.km đạt 103,4% KH năm; Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 43 triệu HK.km đạt 100,47% KH năm.

          Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện trong năm 2023 tương đối ổn định. Giá trị sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong năm 2023 đạt 1.642,7 tỷ đồng đạt 101% (1.642,7 tỷ đồng/1.625 tỷ đồng) so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.  Hiện nay trên địa bàn huyện có có tổng cộng 235 công trình điện mặt trời mái nhà với tổng công suất là 33.236,920 kWp đã thực hiện đấu nối lưới điện. Trong năm 2023 tình hình sử dụng điện trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân trên địa bàn huyện.

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sản xuất nông nghiệp năm 2023 trong điều kiện thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen. Trước tình biến đổi khí hậu tác động tiêu cực ngày càng lớn đến sản xuất nông nghiệp làm cho năng suất, chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Tuy nhiên, kết quả đạt được rất tích cực, đạt và vượt trên hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch giao.

Tổng giá trị nông, lâm, ngư nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt 6.461 tỷ đồng/5.849 tỷ đồng đạt 110%KH; Giá trị trên 01 ha canh tác đạt 100 triệu đồng/90 triệu đồng đạt 112%KH.  Tổng diện tích gieo trồng, chăm sóc là 62.619 ha/62.026 ha đạt 101%KH. Tổng sản lượng lương thực đạt 139.585 tấn/136.846 tấn đạt 102%KH. Diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến (CNC): 1.561 ha.

Triển khai mô hình VietGAP trên cây sầu riêng tại xã Nâm Nung đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP: Quy mô 5ha/ 3 hộ tham gia/HTX Ngọc Quân. Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã có 15 sản phẩm với 04 sản phẩm 4 sao và 11 sản phẩm 3 sao.

Tổng đàn gia súc 161.500 con/160.000 con đạt 100,6%KH. Tổng đàn gia cầm 615.000 con/600.000 con đạt 102,5%KH. Tổng diện tích ao nuôi 330ha/330ha đạt 100% KH.  Năm 2023, kiểm soát giết mổ được 3.898 con gia súc, thu nộp ngân sách 27.286.000 đồng.

Công tác vận động phát triển rừng đã thực hiện được 932,32 ha/970 ha đạt 96,1%KH. Thực hiện trồng được 95.960 cây xanh các loại; đạt 101,6% KH. Tỷ lệ che phủ rừng ước thực hiện năm 2023 là 35,1% (bao gồm cả diện tích cây Cao su và Điều ngoài quy hoạch ba loại rừng. Giao đất, giao rừng cho 04 hộ gia đình với diện tích 73,7 ha.

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

          Đã thực hiện công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2024: đã hoàn thiện, trình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 29/12/2023. Đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 06 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai với tổng số tiền phạt là 50,5 triệu đồng.

UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo thẩm quyền. Kiểm tra, xác minh phản hồi thông tin báo chí liên quan đến hoạt động khai thác cát trên địa bàn huyện; Báo cáo UBND tỉnh các vụ việc phát sinh liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản xảy ra trên địa bàn huyện như: Khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Quảng Phú, kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh về tình trạng khai thác cát trên địa bàn xã Quảng Phú, xã Buôn Choah...

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trần Đăng Ánh – Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các phòng ban lĩnh vực Kinh tế. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra của năm 2023; khắc phục mọi khó khăn, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm đặc biệt thực hiện tốt công tác thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 710
Năm 2024 : 678.868
Website huyện