A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện

Trong thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản nói chung và khoáng sản cát nói riêng trên địa bàn huyện; đồng thời yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Krông Nô chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Thông qua đó, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát của các đơn vị được cấp phép khai thác cát trên địa huyện từng bước đi vào nề nếp.

 

Tuy nhiên, qua theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận, phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan báo chí, UBND huyện nhận được một số phản ánh liên quan đến các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện như: Khai thác đất, khai thác cát vào ban đêm, …. 

Theo đó, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát trên địa bàn huyện, cũng như chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị được cấp phép trên địa bàn huyện Krông Nô, ngày 29/3/2024, UBND huyện đã ban hành Công văn số 626/UBND-TNMT về việc thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản. Theo nội dung Công văn, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo cụ thể:

1. Yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên bàn huyện:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Đất đai 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định của Trung ương, tỉnh, huyện trong hoạt động khai thác khoáng sản của đơn vị;

- Thực hiện cắm mốc các điểm khép góc khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản theo tọa độ ghi trong Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định;

- Tuyệt đối không khai thác ngoài phạm vi ranh giới giấy phép được cấp;

- Tổ chức quản lý bảo vệ chặt chẽ khoáng sản trong khu vực được cấp phép khai thác, tuyệt đối không để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trong phạm vi được giao quản lý. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép phải kịp thời báo cáo cho UBND cấp xã biết để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.

* Riêng đối với các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản cát trên địa bàn huyện:

- Chấp hành nghiêm các nội dung quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông như:

+ Khai thác đúng khung giờ quy định (chỉ được phép hoạt động khai thác từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều); Không khai thác ban đêm;

+ Khai thác đúng số lượng tàu đăng ký; thực hiện kẻ số đăng ký và vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện hoặc kẻ lại số đăng ký và vạch dấu mớn nước an toàn bị mờ đối với những phương tiện thủy đã được đăng kiểm, đăng ký để thuận lợi cho các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của các phương tiện thủy khai thác và vận chuyển cát;

+ Đảm bảo khoảng cách khai thác đến mép bờ sông theo thiết kế, chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động khai thác cát tại các khu vực bị sạt lở đã được UBND tỉnh tạm dừng khai thác,...

+ Triển khai các giải pháp tiêu thoát nước, giảm tải tại khu vực bãi tập kết cát để giảm nguy cơ sạt trượt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực.

+ Chủ động dừng hoạt động khai thác cát tại các khu vực có hiện tượng sạt lở mới, khu vực bị sạt lở bờ sông theo quy định và kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp để có phương án khắc phục (trường hợp bị sạt lở mà không có báo cáo, UBND huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định)

2. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đến thôn/buôn/bon/tổ dân phố; vận động nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản đất, đá, cát, sỏi trái phép, phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép; thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép; thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn và các xã trong khu vực giáp ranh.

- Ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra, giám sát về thời gian được phép khai thác, việc thực hiện các quy định pháp luật trong báo cáo đánh giá tác động của hoạt động khai thác đến việc bảo đảm sự ổn định của bờ sông, các vùng đất ven sông; bảo đảm sự lưu thông dòng chảy, khả năng tiêu, thoát lũ, xói lòng dẫn, xói lở bờ, bãi sông, suy giảm mực nước sông trong mùa cạn, bảo tồn các hệ sinh thái liên quan;

- Chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND huyện các giải pháp để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý. Phối hợp chắc chẽ với các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyên trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Chủ động phối hợp, kiểm tra, xác minh khi có thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân liên quan đến đến hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định;

- Thông báo văn bản này trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn, buôn, bon, tổ dân phố trên địa bàn để tuyên truyền đến nhân dân, tổ chức được biết, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

* Trường hợp UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định thì Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm nơi để xảy ra vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về quản lý cát, sỏi lòng sông trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

3. Các chủ dự án thi công công trình trên địa bàn huyện:

- Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1897/UBND-TNMT ngày 29/6/2022.

- Đối với dự án có hoạt động san lấp mặt bằng nhưng có thể tự cân bằng đào đắp (không tiếp nhận đất san lấp từ bên ngoài diện tích đất của dự án, cũng như không chuyển đất dôi dư từ dự án đang triển khai cho các tổ chức, cá nhân, các dự án, công trình xây dựng khác đang có nhu cầu sử dụng), đề nghị chủ dự án thực hiện theo quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản, lập hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 53, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010.

- Đối với các dự án có đất dôi dư vận chuyển cho các tổ chức, cá nhân, các công trình dự án khác có nhu cầu sử dụng, đề nghị chủ dự án thực hiện theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 65 Luật Khoáng sản, lập hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 54, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sảnnăm 2010.

- Đối với các dự án, công trình xây dựng dân dụng có nhu cầu sử dụng đất san lấp từ các công trình, dự án khác, thì chỉ được tiếp nhận nguồn đất san lấp đ được cấp phép khai thác theo quy định, bao gồm:

+ Đất từ các dự án đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác theo quy định tại Điều 65 Luật Khoáng sản;

+ Đất san lấp từ các điểm mỏ khai thác khoáng sản đ được UBND tỉnh đồng ý cho phép khai thác khoáng sản đi kèm là đất san lấp;

+ Đất san lấp từ các điểm mỏ đất san lấp đ được UBND tỉnh cấp phép khai thác theo quy định Luật Khoáng sản;

+ Các nguồn đất san lấp khác đ được UBND tỉnh chấp thuận cho phép sử dụng theo quy định.

- Đối với các công trình, dự án có phát sinh khối lượng đất dôi dư trong quá trình thi công dự án thì phải lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép, xác nhận vị trí đổ thải và thực hiện đổ thải đúng vị trí theo quy định.

- Trường hợp các chủ dự án xây dựng công trình có phát sinh hoạt động san lấp cân bằng đất trong diện tích xây dựng công trình mà cố tình không thực hiện đăng ký khối lượng, công suất, phạm vi khai thác theo quy định khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo về UBND huyện thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo quy định.

4. Công an huyện:

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai khoáng sản trái phép; vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp tập trung tại các khu vực giáp ranh giữa các địa phương.

- Bố trí cán bộ trinh sát, kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện nói chung và khoáng sản cát nói riêng.

- Chỉ đạo công an các xã, thị trấn Đắk Mâm, các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm tra, thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương trong việc truy quét, giải tỏa và ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

5. Chi cục Thuế khu vực Cư Jút – Krông Nô

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý chống thất thu thuế theo quy định trong việc xuất bán và vận chuyển khoáng sản không có hóa đơn nhằm tránh gây thất thoát nguồn thu và nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân, nhất là hành vi kê khai không đúng khối lượng khoáng sản khai thác thực tế; tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm nhằm chống thất thu thuế.

6. Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện:

- Thông báo công khai khai văn bản này trên đài truyền thông huyện để tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết và thực hiện theo quy định.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, đặt biệt là khoáng sản đất san lấp, cát, sỏi, đá để nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản. Quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí trên địa bàn đảm bảo tuân thủ pháp luật, thông tin phản ánh phải đầy đủ, chính xác, trung thực.

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép;

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị, tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.014
Năm 2024 : 654.388
Website huyện