A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện

Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị và các vi phạm gắn với hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện. Theo kết quả kiểm tra của các cơ quan chuyên môn, trên địa bàn các xã, thị trấn Đắk Mâm vẫn còn để xảy ra tình trạng xây dựng nhà ở vượt diện tích đất ở được cấp, một số trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, vi phạm các quy định trong việc quản lý, sử dụng đất, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

 

Để công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện đảm bảo quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm quy định về đất đai, xây dựng, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chung của huyện, ngày 29/01/2024, UBND huyện  đã ban hành Công văn số 224/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác xử lý các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên các xã, thị trấn Đắk Mâm. Theo đó, UBND huyện Krông Nô đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị:

Đối với UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng; thường xuyên kiểm tra tình hình xây dựng trên địa bàn xã, thị trấn Đắk Mâm để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xây dựng không phép, không đúng giấy phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm quy hoạch xây dựng, lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất… kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước cho phép được quy định tại điều 9, 10, 11, 12 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, ngày 19/11/2019 của Chính Phủ. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo về UBND huyện để giải quyết theo quy định.

Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn về đất đai, quy hoạch, xây dựng tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức vi phạm đạo đức công vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý, có biểu hiện tiếp tay, lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định pháp luật để xảy ra vi phạm các quy định về đất đai, xây dựng mà không kịp thời hoặc không xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các ban, ngành của xã, thị trấn Đắk Mâm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013, Luật Xây dựng và các Luật khác có liên quan đến đất đai, xây dựng; tuyên truyền, vận động người dân không lấn, chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép...; công khai các quyết định xử lý vi phạm hành chính trên các phương tiện truyền thông và tại các buổi họp thôn, bon, tổ dân phố có vi phạm.

- Đối với các trường hợp người dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn cho các hộ dân lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật.

- UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm không thực hiện xác nhận, chứng thực vào các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đất đai không phù hợp với quy định của pháp luật. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Công chức địa chính phụ trách các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật nếu để xảy ra những vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường:

Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm rà soát, kiểm tra, xử lý các trường hợp người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cho phép. Tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, tham mưu báo cáo UBND huyện và đề xuất hướng giải quyết đối với các trường hợp phức tạp, vượt thẩm quyền của cấp xã.

Kịp thời tham mưu chấn chỉnh Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không chủ động triển khai tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn đề xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 709
Năm 2024 : 678.867
Website huyện