A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục kiểm tra đánh giá công tác quản lý hoạt động trang trại trên địa bàn huyện

Nhằm tăng cường công tác quản lý, phát triển hoạt động kinh tế trang trại trên địa bàn huyện và xử lý những trường hợp vi phạm. Ngày 04/01/2023, UBND huyện Krông Nô đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về sản xuất kinh doanh thực phẩm, vật tư nông nghiệp; hoạt động các hợp tác xã, các trang trại nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023 (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra liên ngành số 23); Qua xem xét kết quả kiểm tra hoạt động trang trại nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Nô của Đoàn Kiểm tra liên ngành số 23, ngày 25/10/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2235/UBND-VP về việc tiếp tục kiểm tra đánh giá công tác quản lý hoạt động trang trại trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo cụ thể:

 

Hình ảnh minh hoạ (sưu tầm internet)

1. Đối với Phòng Nông nghiệp và PTNT.

- Tiếp tục chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành số 23 để kiểm tra, đánh giá tổ chức làm việc trực tiếp các chủ thể trang trại còn lại đang hoạt động trên địa bàn huyện (chú trọng các Dự án trang trại có điện năng lượng áp mái) được quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 20/02/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn theo dõi tình hình hoạt động và tham mưu UBND huyện chỉ đạo công tác quản lý hoạt động kinh tế trang trại, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế trang trại phát triển theo chuỗi giá trị và đúng quy hoạch ngành qua đó kích thích kinh tế xã hội của huyện phát triển. Trường hợp các trang trại vi phạm không có kế hoạch khắc phục hoặc cố tình vi phạm yêu cầu tham mưu UBND huyện xử lý hoặc tham mưu kiển nghị cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định

- Đối với các Trang trại đã kiểm tra, trên cơ sở biên bản kiểm tra đánh giá còn tồn tại, các nội dung vi phạm đã được chỉ ra; yêu cầu các Chủ trang trại phải khắc phục các tồn tại hoàn thành thủ tục pháp lý theo quy định như: Giấy chứng nhận đủ điều kiên vệ sinh thú y hoặc Giấy chứng nhận cơ sở chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, Giấy phép môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận trang trại, Bảng kê hoạt động chăn nuôi định kỳ về UBND các xã, thị trấn…...thời gian hoàn trong tháng trước ngày 20/12/2023; Trường hợp không chấp hành yêu cầu xử lý và thu hồi dự án đã được cấp phép theo quy định.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Hướng dẫn, phổ biến tiêu chí kinh tế trang trại cho cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn;  theo dõi, thống kê, cập nhật các biến động về chủ trang trại, diện tích đất sản xuất, loại trang trại;

- Theo dõi, giám sát, hướng dẫn các Chủ trang trại khắc phục tồn tại theo Báo cáo số 115/BC-ĐKT ngày 27/9/2023 của Đoàn Kiểm tra số 23 trong năm 2023, báo cáo kết quả khắc phục và tình hình hoạt động của các trang trại về UBND huyện để xem xét xử lý các trường hợp vi phạm.

- Báo cáo kết quả theo dõi theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT các Trang trại nông nghiệp đến tại thời điểm tháng 9 năm 2023 (trong đó có Dự án điện năng lượng mặt trời kết hợp Trang trại); Báo cáo kết quả gửi về UBND huyện và Phòng NN&PTNT huyện trước ngày 05/11/2023; Trường hợp Chủ tịch UBND xã không chỉ đạo kiểm tra theo dõi và báo cáo kết quả đúng thời gian, UBND huyện sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị theo quy định.

2. Giao Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp.

- Phối hợp các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phổ biến, hướng dẫn các chủ trang trại, người lao động trong trang trại các kiến thức về quản lý kinh tế trang trại và tuân thủ quy trình kỹ thuật sản xuất đảm bảo theo quy định.

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các chủ trang trại xây dựng và hoạt động sản xuất đảm bảo các điều kiện về môi trường, đất đai; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Tham mưu UBND huyện văn bản kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, xử lý các Trang trại quy mô lớn thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải đảm bảo theo quy định hiện hành, nhất là đối với các trang trại có dấu hiện ô nhiễm môi trường, gây mùi hôi phát tán, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện.

4. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

- Kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi các chủ trang trại lập thủ tục các công trình xây dựng trang trại trên đất nông nghiệp khác đúng các quy định hiện hành về thủ tục cấp phép.

- Phối hợp Đoàn Kiểm tra số 23 tổ chức kiểm tra các trang trại có lắp điện áp mái vi phạm không hoạt động sản xuất theo đúng Phương án đã đề xuất, kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tham mưu đề xuất UBND huyện biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 857
Năm 2024 : 663.185
Website huyện