A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông làm việc với Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Nô

Thực hiện Chương trình số 834/Ctr-BĐD ngày 28/02/2023 của Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Nông “về việc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông”. Sáng ngày 11/05/2023, Đoàn kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông do đồng chí H’ Vi Êban - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông - thành viên BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Nông làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Krông Nô.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện NHCSXH huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, Ngân hàng chính sách xã hội huyện,  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Cựu chiến binh, Chủ tịch Nông dân huyện, Trưởng phòng LĐTB&XH, phòng dân tộc huyện.

Theo chương trình kế hoạch, Đoàn đến kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách của các xã, Ban giảm nghèo, các Hội nhận ủy thác, tổ vay vốn và một số hộ vay vốn tại xã để nắm tình hình thực tế việc triển khai thực hiện các chương trình cho vay của NHCSXH huyện, lắng nghe ý kiến phản ảnh của bà con nhân dân, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong việc quản lý và sử dụng vốn, nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi của các hộ vay, các hội nhận ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tại các đơn vị được kiểm tra, các đồng chí trong đoàn thẳng thắn trao đổi, làm rõ một số vấn đề có liên quan và giải đáp, hướng dẫn cụ thể những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc. Tại các điểm kiểm tra, các đồng chí trong Đoàn đặc biệt kiểm tra và quan tâm triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ; thực hiện cho vay theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính Phủ và thực hiện triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã Báo cáo với Đoàn kiểm tra. Từ đầu năm 2022 đến 30/4/2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện bám sát các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, để chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân.

Tổng nguồn vốn giao là trong năm 2023 là 43.343 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn trung ương là 38.843 triệu đồng, chiếm 75% tổng nguồn vốn, so với kế hoạch năm 2023, (dự tính tăng 10% tổng dư nợ tương đương 50 tỉ đồng)

Đến ngày 30/4/2023 tổng nguồn vốn trung ưng là: 524.933 triệu đồng.

- Nguồn vốn địa phương là 25.272 triệu đồng, chiếm 4,5% tổng nguồn vốn, so với năm 2023

Nguồn vốn UBND huyện tăng trong năm 2023 là  1.500 triệu đồng, tích lữu đến 30/4/2023 là 13.707 triệu đồng

 Nguồn vốn UBND tỉnh tăng trong năm 2023 là 3.000 triệu đồng, tích lữu đến 30/4/2023 là 11.301 triệu đồng.

Tổng dư nợ đến 30/4/2023 đạt 528.574 triệu đồng, với 9.972 hộ còn dư nợ, với tổng số 14.932 món vay. Dư nợ theo từng xã và tỉ lệ số hộ được tiếp cận tín dụng chính sách trên tổng thể số hộ toàn huyện 9.972 hộ /19.700 hộ đạt 50.6%. Tổng doanh số cho vay: Số liệu đến 30/4/2023 là 54.807 triệu đồng, với 1020 hộ vay được tiếp cận tín dụng chính sách tại 12/12 xã thị trấn. Trong đó có 52.796 triệu đồng được hưởng hổ trợ lãi 2% trong năm 2023, số dư nợ tích lũy đến 30/4/2023 là 180.346 triệu đồng đang được hưởng hổ trợ lãi 2% đối với những món vay có lãi suất trên 6%/năm, đến thời điểm hiện tại thực hiện hổ trợ lãi suất theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay,  theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. số tiền đã hổ trợ cho họ vay là được 3,900 triệu đồng

Tổng doanh số thu nợ đến 30/4/2023 đạt  33.041 triệu đồng, với 881 món vay.

Tăng trưởng dư nợ tuyệt đối 21.765 triệu đồng so với 31/12/2023; đạt 42% kế hoạch giao năm 2023

        - Nợ quá hạn 30 triệu đồng/ 1 hộ chiếm 0.005% tổng dư nợ, giảm 25 triệu đồng so với đầu năm ( quá hạn tại xã Nam Xuân). Nợ khoanh: 468 triệu đồng/ 17 hộ chiếm 0.09% tổng dư nợ. tăng 189 triệu đồng so với đầu năm.

Tổng dư nợ đến 30/4/2023 bàn là 528.574 triệu đồng với 9.972 hộ vay vốn, tại 12/12 xã thị trấn với 222 tổ TK&VV, Trong đó nợ quá hạn 30 triệu đồng chiếm 0.005%, nợ khoanh 470 triệu đồng chiếm 0.089%.

 Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát đồng chí H Vi Êban tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Đắk Nông thành viên BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Nông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như kết quả thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách xã hội năm 2022 và đến 30/4/2023, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, biểu dương, khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến sử dụng vốn vay có hiệu quả vươn lên thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn nhất là ở các xã, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí tiếp tục đề nghị UBND huyện, BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH tiếp tục chỉ đạo quan tâm triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ; thực hiện cho vay theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính Phủ và thực hiện triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP tại địa phương.

Tại buổi làm việc ông Bùi Ngọc Sơn Chủ tịch UBND huyện Trưởng BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH đã báo cáo toàn bộ kết quả thực hiện và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí quan tâm đến công tác triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời cho nhân dân, phát huy được tối đa nguồn vốn, đáp ứng hiệu quả tín dụng chính sách, trong năm 2023 UBND huyện cũng đã trình HĐND huyện phê duyệt ngân sách địa phương chuyển qua Ngân hàng CSXH để cho nhân dân được vay, tuy khó khăn nhưng UBND huyện vẫn cố gắng đảm bảo đủ chỉ tiêu giao, đến thời điểm hiện tại nguồn vốn huyện chuyển qua là 13.000 triệu đồng. Đồng chí đề nghị BĐD HĐQT tỉnh Đắk Nông tiếp tục quan tâm, tăng trưởng nguồn vốn UBND tỉnh, vốn giải quyết việc làm để nhiều đối tượng được thụ hưởng, đáp ứng nhu cầu tín dụng chính sách tại địa phương, nhằm an sinh xã hội, với tinh thần “ không ai bị bỏ lại phía sau”.          

Đồng chí H’ Vi Êban thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Đắk Nông làm việc với Đồng chí Bùi Ngọc Sơn Chủ tích UBND huyện Trưởng BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH huyện.

Trước khi có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, đồng chí H’ Vi Êban TUV, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông - thành viên BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Nông cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra 02 Hộ Nghèo vay vốn để sản xuất, vay vốn NSVSMT, 06 Hộ nghèo vay vốn nhà ở theo Nghị định 28/NĐ-Cp tại bon Jốc Linh - Thị trấn Đắk Mâm, Đoàn đã đi kiểm tra trực tiếp các Hội nhận ủy thác, Tổ vay vốn và một số hộ vay vốn tại thị trấn để nắm tình hình thực tế việc triển khai thực hiện các chương trình cho vay của NHCSXH và lắng nghe ý kiến, phản ảnh của bà con nhân dân, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong việc quản lý và sử dụng vốn, nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi của các hộ vay, các hội nhận ủy thác, các tổ TK&VV. Qua kiểm tra thực tế của các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cùng với các mô hình nuôi bò, trông cà phê, hồ tiêu các loại đã phát triển kinh tế gia đình của các hộ vay vốn đảm bảo, bền vững./.  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.007
Năm 2024 : 665.366
Website huyện