• :
  • :
Chúc mừng năm mới 2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. 

 

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH; Văn bản số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hướng dẫn giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Nội dung chi tiết cụ thể như sau:

1. Đối tượng, thời gian, mức giảm lãi suất cho vay

- Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên. Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

- Không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ.

- Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

 

2. Phương thức giảm lãi suất cho vay

- NHCSXH  xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021.

- NHCSXH thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay như sau:

+ Đối với khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH, toàn bộ số tiền lãi giảm được chuyển vào khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi (RPA) và được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo;

+ Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi: NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi Tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NHCSXH và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi Tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH thì NHCSXH nơi cho vay thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

Thời gian thực hiện: Căn cứ theo ngày giao dịch cố định tại điểm giao dịch xã của NHCSXH Huyện Krông Nô và lịch đồng bộ dữ liệu giảm lãi của Trung tâm công nghệ thông tin.

NHCSXH huyện Krông Nô in bảng kê thu lãi 13TD và biên lai thu lãi (01/BL) của tháng 2 năm 2022 có số tiền giảm lãi (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021)./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Hệ Thống Công Vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 864
Năm 2022 : 648.248
Website huyện