A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch của Đảng bộ huyện Krông Nô

Trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 và đã đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam có chuyển biến tích cực; môi trường văn hóa từng bước được cải thiện; các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở bước đầu được quan tâm; chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thực hiện có hiệu quả. Đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao; các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi phát triển và nhân rộng. Qua đó, các giá trị văn hóa tốt đẹp được giữ gìn, phát huy, hình thành nếp sống văn minh phù hợp với sự phát triển chung của đất nước.

Huyện Krông Nô có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, được coi là vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông; từng là khu căn cứ địa cách mạng, là địa bàn an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ… là vùng đất của di sản văn hoá thế giới với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; di sản phi vật thể Quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian NAU M’PRING (dân ca) của người M’Nông; với 06 di tích lịch sử - cách mạng, di tích khảo cổ, danh lam thắng cảnh được công nhận cấp Quốc gia; với 24 thành phần dân tộc đã góp phần hình thành nên một kho tàng di sản văn hoá hết sức độc đáo, đa dạng và phong phú tạo nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển văn hóa, du lịch cho huyện nhà.

Với những tiềm năng, thế mạnh đó trong những năm qua Huyện Krông Nô gắn với triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Đảng bộ huyện Krông Nô với triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững qua đó góp phần triển khai thực hiện bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch, qua đó phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư chung sức xây dựng quê hương Krông Nô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), văn hóa giữ vai trò quan trọng, vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực cho sự phát triển chính vì thế mà các cấp ủy, chính quyền, phòng ban chuyên môn trên địa bàn huyện trong những năm qua đã kết hợp tốt việc phát huy tối đa mọi nguồn lực trong triển khai thực hiện Nghị quyết 33 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm từng bước đầu tư cơ sở vật chất văn hóa thể thao đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, từng bước nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn; đến nay đã có 6/11 xã được công nhận là xã nông thôn mới và 09/11 xã cơ bản đạt tiêu chí 06 về văn hóa.

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa kết hợp với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Trong đó chú trọng, quan tâm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như các di sản phi vật thể cấp quốc gia đã được công nhận như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; nghệ thuật trình diễn dân gian NAU M’PRING (dân ca) của người M’Nông; Nghề thủ công truyền thống - nghề Dệt của người M’Nông; ngoài ra còn có Nghi lễ Cấp sắc của người Dao, Lễ hội Lồng tông của người Tày - Nùng; Nghệ thuật Bài Chòi… mặt khác trong những năm qua, huyện Krông Nô đã tổ chức và phục dựng một số lễ hội như: Lễ hội cầu mưa, Cúng bến nước, Lễ hội Mgăp bon, Lễ hội mừng lúa mới, Lễ hội Lồng Tồng... tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, hát dân ca, làm cây nêu và đan lát, thực hành lễ hội... đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và đồng bào các dân tộc nhận thức một cách sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với giáo dục truyền thống văn hóa - lịch sử dân tộc, địa phương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện.

Với 06 di tích cấp quốc gia, gồm 4 di tích lịch sử - văn hóa; 01 di tích khảo cổ và 01 di tích Danh lam thắng cảnh trong danh mục được kiểm kê, được quan tâm tu bổ, bảo dưỡng và khai thác. Ngoài ra với cảnh quan thiên nhiên, rừng cây, thác nước hùng vĩ, đặc biệt huyện Krông Nô được coi là vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông với các điểm di sản, đặc trưng về địa chất, địa mạo, bao gồm hệ thống hang động núi lửa có nhiều nét độc đáo về địa chất, tự nhiên và dấu tích hoạt động của người tiền sử, chứa đựng tập hợp các di sản địa chất có giá trị khoa học, giáo dục và thẩm mỹ, cùng các giá trị về đa dạng sinh học, khảo cổ, lịch sử, văn hóa, xã hội bậc nhất vùng Đông Nam Á. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch; du lịch cảnh quan, mạo hiểm, khám phá, văn hóa, lịch sử và mô hình du lịch cộng đồng huyện Krông Nô với Tuyến số 01 với tên gọi “Trường ca của lửa và nước” của vùng Công viên địa chất Đắk Nông.

Hiện nay huyện đã xin ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học để lựa chọn các hang động có tiềm năng, kết cấu và độ an toàn cao, đồng thời đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương lập phương án khảo sát, khai thác phục vụ du lịch của địa phương. Dự kiến trong tháng 6/2024 tổ chức hội thảo khoa học để lấy ý kiến của các chuyên gia, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động về phát triển du lịch gắn với khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện.

Nhân Hội nghị Tổng kết 10 năm Tổng thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước - Chi bộ Văn hoá-Thông tin vinh dự được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen


Tác giả: T.Q.H
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 710
Năm 2024 : 678.868
Website huyện