• :
  • :
Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01/01/2004-01/01/2024) - Đảng bộ và Nhân dân huyện Krông Nô ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

Các văn bản triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Các văn bản triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hànhThực hiện Kế hoạch số 466/KH-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến ...

Uỷ ban nhân dân huyện Krông Nô phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức lớp tập huấn công tác chuyển đổi số cho tổ công nghệ số cộng đồng

Sáng ngày 14/09/2023, UBND huyện phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng công tác chuyển đổi số cho hơn 180  thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện

UBND HUYỆN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ TỔNG KẾT CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CCHC- CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

Ngày 31/8/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trong 8 tháng đầu năm và triển khai ...

Giấy mời - Tài liệu Hội nghị đánh giá công tác CCHC, ISO, PCI, Chuyển đổi số và Đề án 06 trong 8 tháng đầu năm 2023

Nhằm kịp thời đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC), ISO, PCI, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trong 08 tháng đầu năm 2023; đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới và tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu về CCHC và ...

Thông báo Kết quả kỳ 3 Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện Krông Nô năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND huyện Krông Nô về việc tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023. Đến nay, Cuộc thi đã hoàn thành kỳ 3, thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình và tham gia đông đảo ...

KỲ 3 CUỘC THI "TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023" (Bắt đầu từ 07h00 ngày 31/7/2023 đến 24h00 ngày 06/8/2023)

Triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2023; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND huyện Krông Nô về việc tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu cải ...

KỲ 2 CUỘC THI "TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023" (Bắt đầu từ 07h00 ngày 24/7/2023 đến 24h00 ngày 30/7/2023)

Triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2023; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND huyện Krông Nô về việc tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu cải ...

KỲ 1 CUỘC THI "TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023" (Bắt đầu từ 17/7/2023 đến 23/7/2023)

Triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2023; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND huyện Krông Nô về việc tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu cải ...
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 1.016
Năm 2023 : 908.143
Website huyện