A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Krông Nô triển khai thí điểm sáng kiến "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn"

Thực hiện Kế hoạch số 824/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”. Ngày 28/02/2023 UBND huyện Krông Nô ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn huyện.

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn người dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả ngay trong ngày làm việc. Hướng tới sự thân thiện, hài lòng giữa người dân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước, CBCCVC trong thực hiện giao dịch giải quyết TTHC.

Yêu cầu thực hiện mô hình “Ngày không viết”: CBCCVC hỗ trợ viết hộ người dân, tổ chức tất cả các loại giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ TTHC theo đúng quy định (khi người dân, tổ chức yêu cầu), trừ trường hợp những TTHC đặc thù theo quy định của pháp luật không được viết hộ.

Thực hiện mô  hình “Ngày  không hẹn” phải thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền; khi hồ sơ TTHC của người dân, tổ chức đảm bảo theo quy định sẽ được cơ quan hành chính Nhà nước tiếp nhận giải quyết, trả kết quả ngay trong ngày làm việc.

Đảm bảo thực hiện đúng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CPngày  23/4/2018 của Chính phủ; Nghị định số 107/2021/NĐ-CPngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh.

Đơn vị áp dụng thí điểm

- Cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Krông Nô.

- Cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Nam Đà.

Danh mục TTHC áp dụng thí điểm

- Đối với UBND cấp huyện:

+ TTHC Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

+ TTHC Đăng ký xóa thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

+ TTHC Đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

- Đối với UBND cấp xã: TTHC Xác nhận tình trạng hôn nhân.

Thời gian áp dụng thí điểm

- Áp dụng thí điểm từ ngày: 01/3/2023.

- Báo cáo đánh giá tổng kết: Trong tháng 12/2023.

- Áp dụng, nhân rộng từ năm 2024 (nếu thí điểm sáng kiến đạt hiệu quả).

Ngày và thời gian thực hiện áp dụng thí điểm:

- Ngày thực hiện: Ngày thứ Tư hằng tuần.

-Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính.

Đối tượng thụ hưởng

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện giải quyết TTHC trong ngày áp dụng mô hình sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”.

Quy trình, cách thức thực hiện mô hình

- Khi cá nhân, tổ chức đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu giải quyết TTHC vào ngày thực hiện mô hình này, sẽ được CBCCVC kiểm tra tính pháp  lý của hồ sơ, trường hợp đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định, CBCCVC sẽ viết thay hoặc đánh máy các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của loại TTHC (trừ trường hợp TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết thay); cá nhân, tổ chức thực hiện ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ đó (Ngày không viết).

- Sau khi hoàn tất hồ sơ, CBCCVC tiến hành xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ngay trong ngày làm việc; việc tiếp nhận và trả kết quả trong giờ hành chính, không viết Giấy hẹn (Ngày không hẹn).

* Thời gian nhận và giải quyết hồ sơ của “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” đến 15 giờ cùng ngày, nếu quá thời gian trên thì CBCCVC tiếp nhận thực hiện viết Giấy hẹn và chuyển hồ sơ sang ngày làm việc tiếp theo để xử lý, giải quyết.

Ngày 01/3, ngày đầu tiên triển khai “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tại bộ phận một cửa còn có sự hỗ trợ tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên hướng dẫn nhiệt tình. Đa số người dân đến giải quyết TTHC đều vui vẻ trước thái độ niềm nở và có trách nhiệm của Cán bộ, công chức và đoàn viên, thanh niên.

 

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân tại bộ phận một cửa UBND xã Nam Đà

Trong ngày đầu tiên thực hiện “Ngày không viết”và “Ngày không hẹn”, tại bộ phận một cửa UBND huyện tiếp nhận và giải quyết 08 hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 03 hồ sơ Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tại bộ phận một cửa UBND xã Nam Đà tiếp nhận và giải quyết 07 hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp không phải xác minh hồ sơ)

Người dân tra cứu TTHC bằng mã QR Code tại bộ phận một cửa UBND huyện Krông Nô

Theo Kế hoạch, vào Thứ 4 hàng tuần thực hiện thí điểm sáng kiến cải cách hành chính đến 31/12/2023. Sau đó sẽ đánh giá kết quả và nhân rộng.

                                                                                                                             Thành Nam - Phòng Văn hoá và Thông tin 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thành Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 881
Năm 2024 : 653.040
Website huyện