A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dấu ấn cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số năm 2022

Sáng 26/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số và công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, huyện năm 2022.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có: đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư các Huyện, Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan; thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh...

Anh-tin-bai

Đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Điều K’ré, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2022 về cải cách hành hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Kết quả thể hiện qua Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) năm 2022 xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố (tăng 4 bậc so với năm 2021); Chỉ số về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố (tăng 16 bậc so với năm 2021); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố, tăng 2,92 điểm và 14 bậc so với năm 2021. Những cải thiện về các chỉ số đánh giá thể hiện quyết tâm, nỗ lực của tỉnh trong việc cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh...

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành cần nhìn nhận hạn chế, yếu kém của từng lĩnh vực một cách cụ thể để kịp thời có những giải pháp tháo gỡ, khắc phục trong năm 2023. Thời gian tới, các cấp, các ngành cần chú trọng hiệu quả quản lý nhà nước, xác định rõ mục tiêu của công tác cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số để hệ thống chính quyền của tỉnh ngày càng minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thu hút đầu tư kinh doanh,… phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Anh-tin-bai

Đ/c  Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ trình bày và phân tích kểt quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ chỉ ra những giải pháp duy trì và cải thiện chỉ số cải cách hành chính: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh đối với công tác cải cách hành chính; Tăng cường kiểm tra công tác CCHC, kỷ luật kỷ cương hành chính; Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, kịp thời công bố, cập nhật đầy đủ và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử (số hoá và dịch vụ công trực tuyến) trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thống tin giải quyết TTHC của tỉnh và Hệ thống thống tin giải quyết TTHC ngành dọc; Triển khai thực hiện hiệu quả Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên phạm vi toàn tỉnh;…

Nhằm duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo, ông Trương Đức Trọng, chuyên gia Ban pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã nêu rõ giải pháp: Chú ý giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; Duy trì hiệu quả việc hỗ trợ giải đáp, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các tài liệu pháp lý và một số loại tài liệu quy hoạch; Cải thiện trong việc đào tạo lao động yêu cầu chất lượng cao…

Anh-tin-bai

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Báo cáo phân tích, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND tỉnh, Chỉ số CCHC các Sở, Ban, ngành có giá trị trung bình đạt 87.83%. Trong đó: Xếp loại xuất sắc chiếm 13.63% có 03 đơn vị là Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh; xếp loại tốt có 15 đơn vị, chiếm 68.18%; xếp loại khá có 04 đơn vị, chiếm 18.19%. Qua kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 cho thấy nhóm đơn vị đạt chỉ số cao không có nhiều sự thay đổi so với năm 2021. Đây là những đơn vị thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định. Một số đơn vị đã có sự cải thiện mạnh mẽ về thứ tự xếp hạng nổi bật như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng 11 bậc; Sở Thông tin và Truyền thông tăng 9 bậc là do các đơn vị đã khắc phục được cơ bản những tồn tại, hạn chế so với năm 2021.

Đối với chỉ số CCHC của UBND cấp huyện, giá trị trung bình đạt 79.61%. Trong đó, không có đơn vị nào xếp loại xuất sắc; Xếp loại tốt có 04 đơn vị, chiếm 50%; Xếp loại khá có 04 đơn vị, chiếm 50%. Nổi bật có UBND huyện Krông Nô với thứ tự xếp hạng tăng nhiều nhất (tăng 4 bậc). Kết quả trên xuất phát từ việc địa phương khắc phục được cơ bản những hạn chế của năm 2022 như: Đã lập chuyên mục CCHC trên Trang TTĐT của đơn vị và đăng tải các tin bài đạt chất lượng để tuyên truyền về công tác CCHC của cơ quan, đơn vị; đã thực hiện đầy đủ các hình thức tuyên truyền CCHC. 

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao bằng khen cho các tổ chức, tập thể có thành tích xuất sắc

 

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến,  trao hoa và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đánh giá chung cho thấy, những nỗ lực CCHC của toàn tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng đậm nét trên tất cả các lĩnh vực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực nghiên cứu, có giải pháp đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú đa dạng, thiết thực tận dụng tối đa tiện ích của mạng xã hội để truyền tải kịp thời, nhanh chóng những kết quả, chính sách mới về CCHC đến với người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên đề về CCHC được đẩy mạnh, chuyên sâu hơn. 

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại hạn chế, một số ít các sở, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt việc tự đánh giá, chấm điểm; vẫn chưa khắc phục được triệt để vài tồn đọng đã đánh giá từ năm trước. Không có số liệu về mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về kết quả giải quyết TTHC. Tỷ lệ giải TTHC trễ hạn còn xảy ra.

Anh-tin-bai

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo và xác định rõ vai trò của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, chuyển tải tài liệu, thông điệp cụ thể của từng đơn vị về CCHC và chuyển đổi số để đạt được kết quả như mong đợi trong thời gian tới. Đặc biệt, cần tham gia, học hỏi các địa phương khác về những cách làm hay và đổi mới trong tương lai. 

                                                                                                                                                                                    Nguyễn Nguyễn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 711
Năm 2024 : 665.070
Website huyện