A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Uỷ ban nhân dân huyện Krông Nô chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 1794/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2024; Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND huyện Krông Nô về việc ban hành ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Krông Nô năm 2024; Công văn số 58/STTTT-TTBCXB ngày 12/01/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong năm 2024.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân huyện Krông Nô ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền cải cáchành chính năm 2024 trên địa bàn huyện.

 

 

 

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là: Đẩy mạnh cải cách TTHC; kiện toàn và nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ CCHC năm 2024; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của huyện, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) các cấp; nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn cho các nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

 

          

            Tiếp tục nâng cao thứ hạng Chỉ số CCHC cấp huyện (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn huyện.

 

 

Trang Thông tin điện tử huyện, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông triển khai thiết lập mới hoặc duy trì chuyên trang/ chuyên mục tuyên truyền công tác cải cách hành chính; tăng cường dung lượng thông tin tuyên truyền nội dung này tại các kênh truyền thông của đơn vị trên các nền tảng hiện có.

Các nội dung chính tập trung tuyên truyền như:  

- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Vai trò, trách nhiệm, của các cấp ủy Đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

 

 

- Tuyên truyền về các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Các mục tiêu, giải pháp của địa phương về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), Chỉ số Chuyển đổi số…

- Thông tin về sử dụng dịch vụ công trực tuyến[1] thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, dịch vụ bưu chính; Cổng thông tin tương tác[2]; ứng dụng DAKNONG-C, nền tảng để người dân, doanh nghiệp tương tác với chính quyền qua môi trường số.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong quá trình công tác cải cách hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, vướng mắc; thái độ, hành vi, ứng xử không đúng mực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức, người dân./.

[1] Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh: https://dichvucong.daknong.gov.vn

[2] Cổng thông tin tương tác của tỉnh: http://phananhht.daknong.gov.vn


Tác giả: Trần Thanh Tuyền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ Thống Công Vụ
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 702
Năm 2024 : 644.314
Website huyện