A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

Mục đích nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15, đồng thời huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm: Các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học.

Nội dung lấy ý kiến gồm: Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Bên cạnh đó, lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: 

(1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

(2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

(3) Phát triển quỹ đất; 

(4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 

(5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai;

(6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; 

(7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; 

(8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; 

(9) Hộ gia đình sử dụng đất.

Nội dung lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồ họa Bộ TNMT

CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM THEO TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG

Lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 

(1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; 

(2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

(3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

(4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; 

(5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; 

(6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; 

(7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Lấy ý kiến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: 

(1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; 

(2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; 

(3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; 

(4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; 

(5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; 

(6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; 

(7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

(8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

Lấy ý kiến các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: 

(1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

(2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; 

(3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

(4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; 

(5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; 

(6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; 

(7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; 

(8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; 

(9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; 

(10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): 

(1) Phạm vi điều chỉnh; 

(2) Giải thích từ ngữ; 

(3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

(4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; 

(5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; 

(6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 764
Năm 2024 : 664.442
Website huyện